Σακοράφας Γεώργιος MD, PhD - Χειρουργός Θυρεοειδούς Αδένα και Παραθυρεοειδών

ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

Σε ένα ποσοστό περίπου 10 – 15 % ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός μπορεί να οφείλεται σε διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων.
Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται διάχυτη διόγκωση και των τεσσάρων παραθυρεοειδών αδένων.

Η διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών μπορεί να παρατηρηθεί είτε σπορα-δικά είτε σε κληρονομική βάση σαν επί μέρους εκδήλωση κάποιων γενετικών συνδρόμων, όπως:

  • Σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 (ΜΕΝ 1)

  • Σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 Α (ΜΕΝ 2Α)

  • Οικογενής μεμονωμένος υπερπαραθυρεοειδισμός

Τα γενετικά αυτά σύνδρομα προκαλούνται από μεταλλάξεις συγκεκριμένων γονιδίων, τα οποία μεταβιβάζονται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτή-ρα.
Οι κλινικές εκδηλώσεις και η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοει-δισμού επί εδάφους διάχυτης υπερπλασίας παραθυρεοειδών είναι ανάλογες με αυτές στον υπερπαραθυρεοειδισμό που οφείλεται σε αδένωμα παρα-θυρεοειδούς. 

Υπάρχουν δύο βασικές χειρουργικές στρατηγικές στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε ασθενείς με διάχυτη υπερπλασία παραθυρεοειδών:


•    Υφολική παραθυρεοειδεκτομή και 
•    Ολική παραθυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευση παραθυρεοειδικού ιστού


Στην υφολική παραθυρεοειδεκτομή γίνεται αφαίρεση των 3.5 παραθυρεοειδών αδένων με κρυοσυντήρηση παραθυρεοειδικού ιστού. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αυξημένη πιθανότητα (30-40 %) υποτροπής του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, που αντιμετωπίζεται με συμπληρωματική (completion, ολική) παραθυρεοειδεκτομή, αυτομεταμόσχευση και κρυοσυντήρηση παρα-θυρεοειδικού ιστού.


Η ολική (εξ αρχής) παραθυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευση και κρυο-συντήρηση αποτελεί μία άλλη εναλλακτική χειρουργική στρατηγική.

Το μειονέκτημα της εξ αρχής ολικής παραθυρεοειδεκτομής είναι το γεγονός ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό (μέχρι και 33 %) εμφανίζουν μόνιμο υποπαραθυρεοειδισμό μετεγχειρητικά, λόγω ανεπάρκειας του μοσχεύματος.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου παραθυρεοειδικού ιστού.

Ρωτήστε τον Χειρουργό

Στείλτε την ερώτηση σας
για οποιοδήποτε προβληματισμό
έχετε με τον θυρεοειδή αδένα
και τους παραθυρεοειδείς και θα σας
απαντήσω άμεσα.