Σακοράφας Γεώργιος MD, PhD - Χειρουργός Θυρεοειδούς Αδένα και Παραθυρεοειδών

ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (ΒΑΡΙΑ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ) ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ

Η αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς με βαριά υπερασβεστιαιμία (υπερ-ασβεστιαιμική κρίση) συνίσταται στην επαρκή ενυδάτωσή του και στην αντιμε-τώπιση της υποκαλιαιμίας και της υπονατριαιμίας.

Η χορήγηση φουροσεμίδης είναι χρήσιμη για την αύξηση της νεφρικής αποβολής ασβεστίου στον ασθενή μετά την ενυδάτωσή του.

Μετά τα παραπάνω μέτρα ακολουθεί η διερεύνηση του ασθενούς για τον εντοπισμό του αδενώματος (συνηθέστερη αιτιολογία) και στη συνέχεια γίνεται η χειρουργική επέμβαση με την οποία επιτυγχάνεται γρήγορη και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Υπερασβεστιαιμική Κρίση (Βαριά Υπερασβεστιαιμία) στον ασθενή με Υπερπαραθυρεοειδισμό

Ρωτήστε τον Χειρουργό

Στείλτε την ερώτηση σας
για οποιοδήποτε προβληματισμό
έχετε με τον θυρεοειδή αδένα
και τους παραθυρεοειδείς και θα σας
απαντήσω άμεσα.