Σακοράφας Γεώργιος MD, PhD - Χειρουργός Θυρεοειδούς Αδένα και Παραθυρεοειδών

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

Οι φυσιολογικοί παραθυρεοειδείς αδένες έχουν ωοειδές σχήμα, ένα χαρακτηριστικό καστανο-κίτρινο χρώμα και μέγεθος περίπου φακής. Συνήθως υπάρχουν τέσσερες παραθυρεοειδείς αδένες.

Η συνήθης θέση των άνω παραθυρεοειδών αδένων είναι στην οπίσθια επιφάνεια του κάθε λοβού του θυρεοειδούς αδένα, αντίστοιχα προς το όριο του άνω με το μέσο τριτημόριο της επιμήκους διαμέτρου του ή προς την μεσότητά του.

Η θέση των κάτω παραθυρεοειδών αδένων παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία.

Η συνήθης θέση τους είναι παρά τον κάτω πόλο του κάθε λοβού του θυρεοειδούς, μπορεί όμως να βρίσκονται και σε άλλες θέσεις, όπως για παράδειγμα στο άνω μεσοθωράκιο ή ακόμη και εντός του θύμου αδένα (σε ένα ποσοστό που στη βιβλιογραφία φθάνει το 30%).

Χαρακτηριστικά, οι κάτω παραθυρεοειδείς βρίσκονται συνήθως μπροστά από το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, ενώ οι άνω παραθυρεοειδείς πίσω από αυτό και αντίστοιχα προς το σημείο εισόδου του στον κρικοθυρεοειδή μυ.

Το συνολικό βάρος των τεσσάρων παραθυρεοειδών αδένων κυμαίνεται περί τα 150 mg. Οι παραθυρεοειδείς αδένες περιβάλλονται από λεπτή κάψα.

Thyroid Anatomy

Οι παραθυρεοειδείς αδένες αιματώνονται συνηθέστατα από κλάδους της κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας (πράγμα που εξηγεί την εμφάνιση ισχαιμίας αυτών μετά θυρεοειδεκτομή), σπανιότερα όμως μπορεί να αιματώνονται από την άνω θυρεοειδική αρτηρία και ακόμη σπανιότερα από την μέση θυρεοειδική (όταν υπάρχει).

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενός μικρού αγγείου που εισέρχεται στον παραθυρεοειδή αδένα (σε σημείο που έχει χαρακτήρες ‘πύλης’).

H εικόνα αυτή είναι χρήσιμη για την διάκριση του παραθυρεοειδούς αδένα από το λίπος.

Ο όρος «έκτοπος παραθυρεοειδής» δεν αφορά μόνο την περίπτωση υπεράριθμου παραθυρεοειδή, καθώς έκτοπος μπορεί να είναι και ένας από τους φυσιολογικούς τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες.

Οι συνηθέστερες θέσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο έκτοπος παρα-θυρεοειδής είναι μεταξύ οισοφάγου και τραχείας (τραχειοοισοφαγική αύλακα σε διάφορα επίπεδα στον τράχηλο, ~ 30 %), μεσοθωράκιο (~ 25 %), η ενδοθυμική θέση (~ 25 %), η ενδοθυρεοειδική θέση (~ 10 %), το καρωτιδικό έλυτρο (~ 10 %), ενώ σε ένα ποσοστό ~ 2 % μπορεί να βρίσκεται ψηλά στον τράχηλο.

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι θεωρητικά ο έκτοπος παραθυρεοειδής μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε, από την κάτω γνάθο μέχρι και το μεσοθωράκιο.

Η πιθανότητα ύπαρξης έκτοπου παραθυρεοειδούς θα πρέπει να λαμβάνεται σοβα-ρά υπόψη σε περίπτωση επιμένοντος ή υποτροπιάζοντος υπερπαραθυρεοει-δισμού.

Ρωτήστε τον Χειρουργό

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, χειρουργοσ θυρεοειδους, χειρουργοι θυρεοειδους, επεμβαση θυροειδη, αφαιρεση θυροειδη, αφαιρεση θυρεοειδους, καρκινος θυρεοειδους, καρκινοσ θυρεοειδη ,εγχειρηση θυροειδη, οζοι θυρεοειδους, θυρεοειδεκτομη, αφαιρεση θυρεοειδουσ τιμη, χειρουργοσ θυροειδη, χειρουργός θυρεοειδούς, χειρουργός θυρεοειδή, χειρουργος για θυροειδη, εγχειρηση παραθυρεοειδους, αφαιρεση παραθυρεοειδους, αφαιρεση παραθυρεοειδων, αφαιρεση θυρεοειδουσ και παραθυρεοειδων, Σακοράφας Γεώργιος Χειρουργός Θυρεοειδούς, χειρουργοσ ενδοκρινων
Στείλτε την ερώτηση σας
για οποιοδήποτε προβληματισμό
έχετε με τον θυρεοειδή αδένα
και τους παραθυρεοειδείς και θα σας
απαντήσω άμεσα.