Σακοράφας Γεώργιος MD, PhD - Χειρουργός Θυρεοειδούς Αδένα και Παραθυρεοειδών

ΕΠΙΜΕΝΩΝ Ή ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Επιμένων ή υποτροπιάζων υπερπαραθυρεοειδισμός παρατηρείται σε ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό ασθενών (5 – 10 %) που έχουν ήδη υποβληθεί σε μία επέμβαση για την αντιμετώπιση της νόσου.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο ασθενής να υποβάλλεται σε προσεκτική διαγνωστική διερεύνηση κατ’ αρχάς για την τεκμηρίωση της διάγνωσης του υπερπαραθυρεοειδισμού.

Αφού τεκμηριωθεί η διάγνωση και πριν την επανεπέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία οι εξετάσεις εντοπισμού (έχουν συζητηθεί λεπτομερώς στο κεφάλαιο ‘Αδένωμα Παραθυρεοειδούς’.

Στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία στα αποτελέσματα τουλάχιστον δύο από τις εξετάσεις αυτές (συνήθως υπερηχογράφημα από έμπειρο ακτινολόγο και σπινθηρογράφημα sestamibi.

Χωρίς εξετάσεις εντοπισμού τα ποσοστά επιτυχίας της επανεπέμβασης είναι μικρά (περί το 60 %).

Αντίθετα, όταν υπάρχει εντοπισμένη νόσος τα ποσοστά επιτυχίας της επανεπέμβασης φθάνουν το 95 %.

Σε αυτή την περίπτωση ο χειρουργός θα πρέπει να αναμένει ένα ‘μη φιλικό’ χειρουργικό πεδίο, λόγω ίνωσης και αλλαγής της ανατομίας των παραθυρεοειδών από την προηγηθείσα επέμβαση.

Για το λόγο αυτό η επανεπέμβαση είναι τεχνικά δυσκολότερη σε σχέση με την αρχική επέμβαση.

Η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών είναι επίσης υψηλότερη στις επανεπεμβάσεις (κυρίως κάκωση παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και μόνιμος υποπαραθυ-ρεοειδισμός).

Επίσης η πιθανότητα αποτυχίας της επεναπέμβασης είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αρχική επέμβαση.

Η πιθανότητα αυτή σχετίζεται αντιστρόφως με την εμπειρία του χειρουργού.

Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων τόσο μικρότερη η πιθανότητα αποτυχίας της επανεπέμβασης.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε επιμένοντα / υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα έκτοπου ή υπεράριθμου παραθυρεοειδούς, που θα πρέπει ιδανικά να έχει εντοπισθεί προεγχειρητικά.

Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη οριστικής επίλυσης του προβλήματος του υπερπαραθυρεοειδισμού ήδη με την πρώτη (αρχική) επέμβαση ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη νέας επέμβασης (επανεπέμβασης).

Επιμένων- Υποτροπιάζων Υπερπαραθυρεοειδισμός:

ένα δύσκολο πρόβλημα - διάγνωση και θεραπεία

Πότε έχει  θέση η χειρουργική επέμβαση στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού - σύντομη παρουσίαση των τρεχουσών ενδείξεων στον συμπτωματικό, 'ασυμπτωματικό' και επιμένοντα - υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό.

Ρωτήστε τον Χειρουργό

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, χειρουργοσ θυρεοειδους, χειρουργοι θυρεοειδους, επεμβαση θυροειδη, αφαιρεση θυροειδη, αφαιρεση θυρεοειδους, καρκινος θυρεοειδους, καρκινοσ θυρεοειδη ,εγχειρηση θυροειδη, οζοι θυρεοειδους, θυρεοειδεκτομη, αφαιρεση θυρεοειδουσ τιμη, χειρουργοσ θυροειδη, χειρουργός θυρεοειδούς, χειρουργός θυρεοειδή, χειρουργος για θυροειδη, εγχειρηση παραθυρεοειδους, αφαιρεση παραθυρεοειδους, αφαιρεση παραθυρεοειδων, αφαιρεση θυρεοειδουσ και παραθυρεοειδων, Σακοράφας Γεώργιος Χειρουργός Θυρεοειδούς, χειρουργοσ ενδοκρινων
Στείλτε την ερώτηση σας
για οποιοδήποτε προβληματισμό
έχετε με τον θυρεοειδή αδένα
και τους παραθυρεοειδείς και θα σας
απαντήσω άμεσα.
Εκδηλώσεις πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και η
σημασία τους στην πράξη