• Γεώργιος Σακοράφας

Έκτοπος Θυρεοειδής

Ο όρος ‘έκτοπος θυρεοειδής’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία λειτουργικού θυρεοειδικού παρεγχύματος σε θέσεις άλλες πέραν της φυσιολογικής θέσης του θυρεοειδούς στον τράχηλο. Έκτοπος θυρεοειδικός ιστός μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της διαδρομής στον τράχηλο που ακολουθεί ο θυρεοειδής κατά τη διάρκεια της καθόδου του στην εμβρυογένεση. Σπανιότερα, έκτοπος θυρεοειδής μπορεί να βρεθεί στο μεσοθωράκιο, στην καρδιά, στον οισοφάγο, στο διάφραγμα κλπ. Ο γλωσσικός θυρεοειδής είναι η συνηθέστερη εντόπιση έκτοπου θυρεοειδούς. Η δεύτερη συνηθέστερη εντόπιση του έκτοπου θυρεοειδούς είναι το τοίχωμα της κύστης θυρεογλωσσικού πόρου. Ο έκτοπος θυρεοειδής δεν περιέχει C κύτταρα.


Η πραγματική επίπτωση (‘συχνότητα’) με την οποία παρατηρείται έκτοπος θυρεοειδής δεν είναι γνωστή, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν συμπτώματα, με αποτέλεσμα να διαφεύγει η διάγνωση. Υπολογίζεται εντούτοις ότι ατελής κάθοδος ή διαταραχές στην κάθοδο του θυρεοειδούς στον τράχηλο παρατηρούνται περίπου σε 1 ανά 200.000 φυσιολογικά άτομα στο γενικό πληθυσμό, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 1 ανά 6000 στους ασθενείς με πάθηση του θυρεοειδούς. Η γνώση της ύπαρξης έκτοπου θυρεοειδικού ιστού έχει κλινική σημασία, τόσο για τη σωστή διαγνωστική διερεύνηση όσο και για την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με παθήσεις του θυρεοειδούς.

#όζος #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #θυρεοειδούς

6 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων