• Γεώργιος Σακοράφας

Έκτοπο προσπονδυλικό αδένωμα παραθυρεοειδούς σε ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό


Εισαγωγή

Προσπονδυλικό έκτοπο ευμέγεθες αδένωμα παραθυρεοειδούς σε ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και υπερθυρεοειδισμό. -Η ασθενής, ετών 49, προσήλθε για ταυτόχρονη χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (υπερπαραθορμοναιμία – υπερασβεστιαιμία) και υπερθυρεοειδισμού (υπό αγωγή με unimazole). Η ασθενής προγραμματίσθηκε για ολική θυρεοειδεκτομή και ταυτόχρονη παραθυρεοειδεκτομή.

Προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος

Στο υπερηχογράφημα παρατηρήθηκε ανομοιογένεια της ηχοδομής του θυρεοειδούς (αναμενόμενη λόγω του υπερθυρεοειδισμού).

Πίσω και κάτω από τον κάτω πόλο του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς παρατηρείται ευμέγεθες μόρφωμα μεγέθους 24 x 15 x 8.5 mm, με ηχομορφολογικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς. Το αδένωμα απέχει από το δέρμα 27 και 38 mm, αντίστοιχα προς την πρόσθια και οπίσθια επιφάνειά του αντίστοιχα. Βρίσκεται σε γειτνίαση με την τραχεία, αντίστοιχα προς την 8η ώρα αυτής.

Δεν παρατηρήθηκε παθολογική διόγκωση στην ανατομική θέση των λοιπών παραθυρεοειδών αδένων, ούτε παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Λόγω της τυπικής εικόνας του αδενώματος στο υπερηχογράφημα (σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερήχων) δεν έγινε σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών.

Θυρεοειδική λειτουργία

Η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική (υπό αγωγή με unimazole).

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής.

Αρχικά γίνεται κινητοποίηση και ανάσπαση του δεξιού λοβού προς την μέση γραμμή, με στόχο να γίνει αρχικά παραθυρεοειδεκτομή.

Με πολύ μεγάλη δυσκολία αναγνωρίζεται σε πολύ βαθιά θέση στον τράχηλο, πίσω από την δεξιά κοινή καρωτίδα ευμέγεθες μόρφωμα με μακροσκοπικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς (έκτοπο). Η οπίσθια επιφάνεια του μορφώματος εφάπτεται στην προσπονδυλική περιτονία. Αν και η πρόσθια επιφάνειά του αντιστοιχεί στην 8η ώρα της τραχείας, όπως περιγράφεται στο υπερηχογράφημα, το αδένωμα επεκτείνεται από τα πλάγια και προς την οπίσθια επιφάνεια της τραχείας. Λόγω της αρκετά εν τω βάθει θέσης του , το έκτοπο αδένωμα κινητοποιείται με ιδιαίτερη δυσχέρεια. Με λεπτούς χειρισμούς και ιδιαίτερη προσοχή επιτυγχάνεται η εκτομή ακέραιου του μορφώματος (παραθυρεοειδεκτομή), χωρίς να συμβεί ρήξη αυτού.

Μετά την αφαίρεσή του, το μόρφωμα αποστέλλεται για ταχεία βιοψία, η οποία επιβεβαιώνει ότι πρόκειται πράγματι για αδένωμα παραθυρεοειδούς.

Η διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης ορού επιβεβαιώνει την δραματική πτώση των επιπέδων αυτής μετά την εκτομή του αδενώματος (από 222 pg/ml πριν την επέμβαση σε 25 pg/ml μετά την εκτομή).

Με βάση τα δεδομένα αυτά η παραθυρεοειδεκτομή θεωρείται επιτυχής όσον αφορά την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Ακολουθεί στον ίδιο χρόνο τυπική ολική θυρεοειδεκτομή μέσω της ίδιας τομής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης οπτική αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων άμφω.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά. Παρά ταύτα, η ανεύρεση του αδενώματος ήταν ιδιαίτερα δυσχερής καθώς εντοπιζόταν αρκετά βαθιά στον τράχηλο (βλ. παραπάνω).

Μετεγχειρητική πορεία

Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή και η ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Απόγευμα ημέρας επέμβασης: Παραθορμόνη (PTH) 4 pg/ml, Ασβέστιο (Ca) = 10.3 mg/dl

1η μετεγχειρητική ημέρα: Παραθορμόνη (ΡΤΗ) 4 pg/ml, Ασβέστιο (Ca) = 8.6 mg/dl


Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς (προσπονδυλικό) σε ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και υπερθυρεοειδισμό

Έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς (προσπονδυλικό) σε ασθενή με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και υπερθυρεοειδισμό


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #θυροειδής #παραθυροειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #θυροειδούς #Σακοράφας #παραθυροειδείς #παραθυροειδούς #θυρεοειδεκτομή #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός #θυρεοειδούς

1 Προβολή0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων