• Γεώργιος Σακοράφας

Αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος θυρεοειδούς - Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου


Αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος θυρεοειδούς - Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου
Αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος θυρεοειδούς - Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου


Αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος θυρεοειδούς: Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου


Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς – Επιδημιολογικά στοιχεία και πρόγνωση


Ο αδιαφοροποίητος ή αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς είναι μία από τις πλέον επιθετικές μορφές καρκίνου με πτωχή πρόγνωση. Παρά το ότι αντιστοιχεί σε ποσοστό < 1 – 3 % του συνόλου των καρκίνων του θυρεοειδούς, ο αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς ευθύνεται για ποσοστό έως 15 % του συνόλου των θανάτων από καρκίνο θυρεοειδούς. Η μέση επιβίωση κυμαίνεται περί τους 5 – 6 μήνες από τη στιγμή της διάγνωσης. Η επιβίωση των ασθενών στο ένα έτος φθάνει το 20 %. Οι ασθενείς με αναπλαστικό καρκίνο θυρεοειδούς σπάνια επιβιώνουν πέραν των 2 ετών. Παρά ταύτα, υπάρχουν και αναφορές στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με τις οποίες ένα ποσοστό έως 5 % επιβιώνουν και στα 10 έτη.


Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς: παράγοντες κινδύνου


Με δεδομένη την πτωχή γενικά πρόγνωση του αναπλαστικού καρκίνου θυρεοειδούς, έχει μεγάλη σημασία η αναγνώριση τυχόν παραγόντων κινδύνου, που θα μπορούσαν να ευθύνονται για την εμφάνισή του. Τα εν προκειμένω δεδομένα όσον αφορά τον αναπλαστικό καρκίνο θυρεοειδούς είναι πενιχρά.


Μέχρι στιγμής, η ανάπτυξη του αναπλαστικού καρκίνου θυρεοειδούς έχει συσχετιστεί με τους εξής παράγοντες:


I. Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο/επίπεδο εκπαίδευσης (πιθανό αυτό να συσχετίζεται με δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας ή αμέλεια από την πλευρά του ασθενούς)


II. Ομάδα αίματος τύπου Β (άγνωστος ο μηχανισμός συσχέτισης)


III. Βρογχοκήλη – ιωδοπενία


ΙV. Παχυσαρκία (συσχετίζεται με τον καρκίνο θυρεοειδούς γενικά και σε μία υποομάδα της στατιστικής ανάλυσης και με τον αναπλαστικό καρκίνο)


V. Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης και θηλακιώδης)-ένα μικρό ποσοστό των διαφοροποιημένων καρκίνων θυρεοειδούς θα εξελιχθούν προς την ανάπτυξη αναπλαστικού καρκίνου θυρεοειδούς. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά μικρό. Παράγοντες που σχετίζονται με την εξαλλαγή του διαφοροποιημένου προς αναπλαστικό καρκίνο θυρεοειδούς είναι ηλικία > 60 ετών και μία ειδική γενετική αλλοίωση (μετάλλαξη TERT promoter [C228Τ])


Θα πρέπει εντούτοις να ληφθεί υπόψη ότι οι παραπάνω παράγοντες δεν έχουν άμεση αιτιολογική σχέση με την νόσο, καθώς υπάρχουν και πολλές άλλες παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν τη συσχέτιση αυτή (confounding factors).


#Αναπλαστικόςκαρκίνοςθυρεοειδούς

57 προβολές0 σχόλια