• Γεώργιος Σακοράφας

Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση – πρακτική σημασία


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση.- Ο αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς είναι ένα σπάνιο κακόηθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Αντιστοιχεί στο 1 % του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς. Παρατηρείται σε άτομα μεγάλης ηλικίας (μέγιστη συχνότητα 6η – 7η δεκαετία της ζωής) και συνηθέστερα σε γυναίκες. Συχνά υπάρχει ιστορικό πολυοζώδους βρογχοκήλης.

ΣΥΝΗΘΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Συνήθη, αλλά μη ειδικά, υπερηχογραφικά ευρήματα στους ασθενείς με αναπλαστικό καρκίνωμα θυρεοειδούς είναι:

 Υποηχογένεια

 Ασαφή όρια

 Νεκρωτική εκφύλιση

 Παθολογική διόγκωση λεμφαδένων (συχνά με μακρινές μεταστάσεις)

 Επέκταση εκτός του θυρεοειδούς (εξωθυρεοειδική)

 Διήθηση αγγείων

 Αποτιτανώσεις

 Παρουσία μικρών αγγειακών κλάδων

 Σκληρή υφή στην ελαστογραφία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Η υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) και η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται αποτελεί την μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι η σκληρή υφή του παρεγχύματος. Είναι πιθανόν να χρειαστεί η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση να γίνει με τέμνουσα βελόνη (core-needle / tru-cut biopsy). To υλικό που λαμβάνεται στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται για βιοψία (και όχι για απλή κυτταρολογική εξέταση).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Ο αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς είναι ένα επιθετικό καρκίνωμα, με κακή πρόγνωση. Συχνά η αφαίρεσή του (εκτομή) δεν είναι δυνατή. Η αδυναμία ριζικής εκτομής οφείλεται στη διήθηση σημαντικών παρακείμενων ανατομικών στοιχείων / οργάνων. Η προεγχειρητική διάγνωση βασίζεται στα ευρήματα του υπερηχογραφήματος και της κυτταρολογικής εξέτασης / βιοψία μετά παρακέντηση με βελόνη (λεπτή ή τέμνουσα, αντίστοιχα).

Η ακριβής προεγχειρητική διάγνωση έχει σημασία καθώς μπορεί να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση για λήψη βιοψίας (ανοικτή βιοψία) σε ασθενείς που παρουσιάζουν εκτεταμένη τοπική διασπορά της νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές, η χειρουργική έχει «παρηγορικό» ρόλο, με κύριο στόχο της διατήρηση της βατότητας της αεροφόρου οδού.


Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση - πρακτική σημασία

Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς και προεγχειρητική διάγνωση - πρακτική σημασία


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων