• Γεώργιος Σακοράφας

Ασθενής με έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Ασθενής με έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς.-Η ασθενής, ηλικίας 60 ετών, προσήλθε με διάγνωση “πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός’ για χειρουργική αντιμετώπιση (υπερασβεστιαιμία [έως 11.5 mg/dl]– υπερπαραθορμοναιμία [έως 185 pg/ml]). Ο  υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλονταν σε έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς.

Εντοπιστικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός εντοπιστικός έλεγχος περιελάμβανε υπερηχογράφημα τραχήλου και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi.

Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc99m-sestamibi scan)

Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών παρατηρήθηκε περιοχή σε ύψος περίπου 3 cm κάτωθεν του κάτω πόλου του αριστερού λοβού του θυρεοειδούς που προσλαμβάνει και κατακρατεί το ραδιοϊσότοπο (sestamibi). Η εικόνα είναι συμβατή με την παρουσία υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού στην εν λόγω περιοχή (αδένωμα παραθυρεοειδούς).

Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών

Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών απεικονίσθηκε υποηχογενές μόρφωμα με ηχομορφολογικούς χαρακτήρες συμβατούς με αδένωμα παραθυρεοειδούς στην κατώτερη τραχηλική χώρα αριστερά.

Το αδένωμα παραθυρεοειδούς έχει μέγιστη διάμετρο 13.5 mm. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 mm κάτωθεν του κάτω πόλου του αριστερού λοβού. H απόσταση αυτή επισημαίνεται με L στην σχηματική αναπαράσταση των υπερηχογραφικών ευρημάτων.

Το αδένωμα παραθυρεοειδούς βρίσκεται σε έκτοπη θέση, στο ύψος της αριστεράς στερνοκλειδικής συμβολής και σε γειτνίαση με την αριστερή βραχιονοκεφαλική φλέβα.

Από το θυρεοειδικό παρέγχυμα δεν παρατηρήθηκαν ουσιώδεις αλλοιώσεις, πέραν κάποιων μικρών οζιδίων με μικροκυστική εκφύλιση, διαμέτρου ελάχιστων χιλιοστών. Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής.

Το αδένωμα παραθυρεοειδούς αναζητάται στην περιοχή της αριστερής στερνοκλειδικής συμβολής που υποδεικνύεται από τον προεγχειρητικό εντοπιστικό έλεγχο. Το μόρφωμα βρίσκεται πράγματι στην εν λόγω θέση, βαθιά στην αριστερή τραχειοοισοφαγική αύλακα και σε γειτνίαση με τα μεγάλα αγγεία. Η θέση του και οι διαστάσεις είναι αυτές που αναμένονται βάσει των ευρημάτων του προεγχειρητικού ελέγχου. Οι μακροσκοπικοί του χαρακτήρες είναι συμβατοί με αδένωμα παραθυρεοειδούς.

Το αδένωμα παραθυρεοειδούς κινητοποιείται και παρασκευάζεται με λεπτούς χειρισμούς. Αφαιρείται ακέραιο. Αποστέλλεται για ταχεία βιοψία η οποία επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

Η διεγχειρητική μέτρηση επιπέδων παραθορμόνης (ΡΤΗ) επιβεβαιώνει τη δραματική πτώση των επιπέδων αυτής μετά την εκτομή του αδενώματος. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα ΡΤΗ πριν την έναρξη της επέμβασης ήταν 185 pg/ml. Μετά την εκτομή του αδενώματος μειώθηκαν σε 35 pg/ml.

Με βάση τα δεδομένα αυτά η επέμβαση θεωρείται επιτυχής όσον αφορά την αντιμετώπιση του υπερπαραθυροειδισμού και ολοκληρώνεται στη φάση αυτή.

Καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης οπτική αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων άμφω.

Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Απόγευμα ημέρας επέμβασης PTH = 41 pg/ml Ca = 9.2 mg / dl (από 11.1 προεγχειρητικά).

Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή. Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Σχόλια

Υπερπαραθυρεοειδισμός και έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς.- Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνηθέστατα οφείλεται σε μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Το αδένωμα παραθυρεοειδούς μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην ανευρίσκεται στη συνήθη ανατομική θέση των παραθυρεοειδών αδένων, Το έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες εντοπίσεις, οπουδήποτε από το ύψος της κάτω γνάθου μέχρι και ενδοθωρακικά.

Η αξία του αξιόπιστου προεγχειρητικού εντοπισμού είναι μεγάλη στις περιπτώσεις αυτές. Ειδικά το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών μπορεί να αναδείξει την ύπαρξη αδενώματος ακόμη και ενδοθωρακικά (συνηθέστατα στο πρόσθιο μεσοθωράκιο), όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα υπερηχογραφικής απεικόνισης.

Με τον ακριβή και αξιόπιστο προεγχειρητικό εντοπισμό διευκολύνεται η ανεύρεση του έκτοπου αδενώματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η πιθανότητα επιτυχούς αντιμετώπισης του υπερπαραθυρεοειδισμού. Ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις έκτοπου αδενώματος έχει και η εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική των ενδοκρινών αδένων.


Υπερπαραθυρεοειδισμός σε ασθενή με έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς

Υπερπαραθυρεοειδισμός σε ασθενή με έκτοπο αδένωμα παραθυρεοειδούς[/vc_column][/vc_row]

#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #παραθυροειδείς #παραθυροειδούς #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός

1 προβολή0 σχόλια