• Γεώργιος Σακοράφας

“Ασυμπτωματικός’ πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ουροποιητικό σύστημα- Πόσο συχνή

”Ασυμπτωματικός’ πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ουροποιητικό σύστημα- Πόσο συχνή είναι η προσβολή του ?

Ποιά η πρακτική σημασία?.- Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμος χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι συχνά προσβάλλεται το ουροποιητικό σύστημα.

Πράγματι, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός έχει σαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι συχνά προσβάλλεται το ουροποιητικό σύστημα. Η προσβολή του ουροποιητικού συστήματος αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές επιπλοκές του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. ‘

Οταν προσβληθεί το ουροποιητικό, οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να ποικίλουν (νεφρολιθίαση, νεφρασβέστωση, μείωση της νεφρικής λειτουργίας, υπερασβεστιουρία). Στο παρελθόν, η νεφρολιθίαση (διαίτερα η υποτροπιάζουσα) αποτελούσε συχνά την αρχική αιτία για την οποία ο ασθενής υποβάλλονταν σε διαγνωστική διερεύνηση, που κατέληγε στη διάγνωση “πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός”.

Σήμερα, εντούτοις, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται πολύ συχνά σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, στα πλαίσια ενός τυπικού ελέγχου (check-up), με βάση τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου αίματος. Έτσι, το ποσοστό των ασθενών που παρουσιάζονται με κλινικές εκδηλώσεις από το ουροποιητικό έχει μειωθεί σταδιακά μέχρι σήμερα.

‘Ασυμπτωματικός’ πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ουροποιητικό-πόσο συχνή είναιη προσβολή του?

Παρά ταύτα, ο κατάλληλος έλεγχος (συνήθως με υπερηχογράφημα ή με απλή ακτινογραφία νεφρών – ουρητήρα- κύστης [ΝΟΚ]) – ακόμη και των ασυμπτωματικών αυτών ασθενών- αποκαλύπτει ότι το ουροποιητικό σύστημα έχει προσβληθεί υπό τη μορφή ασυμπτωματικής νεφρολιθίασης /νεφρασβέστωσης σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, που κυμαίνεται από 20 έως 55 %.

Σε αυτή την περίπτωση ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός δεν θεωρείται πλέον ‘ασυμπτωματικός’. Η προσβολή του ουροποιητικού (με τις παραπάνω μορφές) αποτελεί ένδειξη χειρουργικής επέμβασης.

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη κατάλληλης απεικονιστικής διερεύνησης (υπερηχογράφημα, απλή ΝΟΚ) του ουροποιητικού, ακόμη και σε ασθενείς με θεωρούμενη διάγνωση “ασυμπτωματικός’ πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός”.


Ουροποιητικό και υπερπαραθυρεοειδισμός

Ουροποιητικό και υπερπαραθυρεοειδισμός

#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #παραθυροειδείς #παραθυροειδούς #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός