• Γεώργιος Σακοράφας

Ασυμπτωματικός Υπερπαραθυρεοειδισμός – Πλεονεκτήματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης


Εισαγωγή

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) οφείλεται στην ύπαρξη υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού. Συνηθέστατα (80 – 85 %) πρόκειται για μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Ο ΡΗΡΤ μπορεί να συνοδεύεται από κάποια συμπτώματα ή επιπλοκές (συμπτωματικός ΡΗΡΤ). Σε άλλες περιπτώσεις απουσιάζουν τα ειδικά συμπτώματα( ασυμπτωματικός ΡΗΡΤ). Η παραθυρεοειδεκτομή μπορεί να επιτύχει την ίαση του ΡΗΡΤ.

Πότε έχει θέση η χειρουργική επέμβαση στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό;

Κατά την επέμβαση γίνεται αφαίρεση του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού.

Η χειρουργική επέμβαση έχει θέση σε όλους τους ασθενείς με συμπτωματικό ΡΗΡΤ (βλ. παραπάνω).

Στον ασυμπτωματικό ΡΗΡΤ έχουν προταθεί κάποια κριτήρια για την επιλογή των ασθενών προς επέμβαση. Παρά ταύτα θεωρείται ότι η επέμβαση προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα ακόμη και στους ασθενείς που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά, καθώς:

 1. επιτυγχάνει την οριστική ίαση της νόσου

 2. βελτιώνει την οστική πυκνότητα

 3. ανακουφίζει τον ασθενή από μη ειδικά (ασαφή) συμπτώματα που συνοδεύουν συχνά τον ‘ασυμπτωματικό’ πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ). Η παρουσία των συμπτωμάτων αυτών δεν είναι σπάνια στους ασθενείς με ασυμπτωματικό ΗΡΤ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για το εάν πράγματι υπάρχει ασυμπτωματικός ΗΡΤ.

Τέτοια συμπτώματα είναι:

 1. κόπωση

 2. αίσθημα αδυναμίας

 3. ελαφρά κατάθλιψη

 4. διαταραχές της μνήμης και της νοητικής λειτουργίας

 5. πόνοι από τα οστά και τις αρθρώσεις

 6. μυαλγίες κλπ).

Μετά την επέμβαση συχνά παρατηρείται ύφεση των παραπάνω ασαφών συμπτωμάτων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα συμπτώματα αυτά σχετίζονταν με τον ΗΡΤ. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σήμερα, χάρη στον ακριβή προεγχειρητικό εντοπισμό καθίσταται δυνατή η ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση (εστιασμένη παραθυρεοειδεκτομή). Η ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή έχει σαν πλεονεκτήματα:

 1. την ελάττωση της έκτασης των ιστικών κακώσεων και των παρασκευών των ιστών κατά τη διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών

 2. την μείωση της χειρουργικής νοσηρότητας

 3. τη μείωση της έντασης του πόνου

 4. το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

 5. την ταχεία ανάρρωση των ασθενών

 6. την ταχεία επάνοδό τους στις συνήθεις δραστηριότητες

 7. την εξαιρετικά σύντομη νοσηλεία (λίγων ωρών)

Ο ασυμπτωματικός υπερπαραθυρεοειδισμός χωρίς επέμβαση

Αντίθετα, χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, θα παρατηρηθεί εξέλιξη της νόσου στο ένα τρίτο τουλάχιστον των ασθενών μέσα στα πρώτα χρόνια της παρακολούθησής τους. Η εξέλιξη αυτή θα εκδηλωθεί με την

 1. επιδείνωση της υπερασβεστιαιμίας

 2. επιδείνωση της υπερασβεστιουρίας

 3. την εμφάνιση νέων λίθων στο ουροποιητικό

 4. την επιβάρυνση των οστικών αλλοιώσεων (κυρίως ελάττωση οστικής πυκνότητας) κλπ.

 5. την αύξηση του συνολικού κόστους της παρατεταμένης παρακολούθησης και των επανειλημμένων διαγνωστικών εξετάσεων. Το κόστος αυτό είναι πολύ πιθανόν να υπερβεί τελικά το κόστος της επέμβασης.

Πολλοί ασθενείς με ασυμπτωματικό ΗΡΤ, έστω και αν δεν πληρούν τα κριτήρια για επέμβαση, προτιμούν και επιλέγουν την χειρουργική αντιμετώπιση για τους παραπάνω λόγους.

Η σημασία της εμπειρίας του χειρουργού

Εντούτοις, χρειάζεται εμπειρία από την πλευρά του χειρουργού ώστε η επέμβαση να είναι επιτυχής και θεραπευτική, αντιμετωπίζοντας οριστικά και άμεσα το πρόβλημα του ασθενούς.

Ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών μπορεί να επιτύχει τον στόχο αυτό, αποφεύγοντας έτσι την εμφάνιση επιμένοντος ή υποτροπιάζοντος υπερπαραθυρεοειδισμού, για την αντιμετώπιση του οποίου είναι πιθανόν να απαιτηθεί επανεπέμβαση.

Παράλληλα είναι σε θέση να εκτελέσει την επέμβαση με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια


Ασυμπτωματικός υπερπαραθυρεοειδισμός-πλεονεκτήματα παραθυρεοειδεκτομής

#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #υπερπλασία #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδών #χειρουργός #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #παραθυροειδείς #παραθυροειδούς #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός

0 προβολές0 σχόλια