• Γεώργιος Σακοράφας

Ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις (skip lymph node metastases) σε ασθενή με καρκίνο θυρεοειδούς


Παρουσίαση

Ο ασθενής, ηλικίας 63 ετών, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς.

Στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε υποηχογενής όζος διαστάσεων 13.5 χ 9.8 mm στον άνω πόλο του αριστερού λοβού με υψηλό δείκτη ελαστικότητας και πολλαπλές αποτιτανώσεις. Στον δεξιό λοβό αντίστοιχα προς τον ισθμό απεικονίσθηκε μικρός υποηχογενής όζος διαμέτρου 4.1 χιλ χωρίς αγγείωση.

Στη λεπτομερή χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου απεικονίσθηκε λεμφαδένας με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες διαστάσεων 16.3 χ 3 χιλ. Ο λεμφαδένας αυτός βρίσκεται αντίστοιχα προς το ύψος του άνω πόλου του αριστερού λοβού, έμπροσθεν της αριστεράς έσω σφαγίτιδας.

Η FNA του όζου του αριστερού λοβού έδειξε ευρήματα συμβατά με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς (Bethesda VI). O ασθενής ήταν ευθυρεοειδικός.

Χειρουργική επέμβαση

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής. Η τομή επεκτείνεται προς τα πάνω αριστερά κατά μήκος του προσθίου χείλους του αριστερού στερνοκλειδομαστοειδούς.

Αρχικά γίνεται ολική θυρεοειδεκτομή. Κατά την επέμβαση γίνεται και συναφαίρεση μυικών στοιχείων από τους κάτωθεν του υοειδούς μυς λόγω στερεάς σύμφυσής τους (διήθησης?) με τον όζο.

Ακολούθως και με βάση τα ευρήματα της χαρτογράφησης ακολουθεί λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου αριστερά (εκλεκτικός, compartment-oriented, επίπεδα VI, V. κατώτερο ΙΙ, ΙΙΙ και IV).

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά.

Ο ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Μετεγχειρητική πορεία

Η μετεγχειρητική του πορεία ήταν ομαλή.

Ο ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Ιστολογική εξέταση

Η ιστολογική εξέταση έδειξε την παρουσία θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς διαμέτρου 12 mm. Παρατηρείται διήθηση και διάσπαση της κάψας του θυρεοειδούς. Στο παρασκεύασμα του λεμφαδενικού καθαρισμού βρέθηκαν συνολικά 20 λεμφαδένες από τους οποίους 3 ήταν διηθημένοι από το καρκίνωμα (επίπεδο ΙΙΙ). Κανένας από τους λεμφαδένες στα λοιπά διαμερίσματα δεν παρουσίαζε διήθηση από το καρκίνωμα. Η απουσία διηθημένων λεμφαδένων στα διαμερίσματα (επίπεδα) VI (κεντρικό) και IV τεκμηριώνει τη διάγνωση των ασυνεχών λεμφαδενικών μεταστάσεων (skip lymph node metastases) στον εν λόγω ασθενή.

Ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις και η κλινική τους σημασία

Οι ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις ορίζονται σαν μεταστάσεις που εμφανίζονται σε επόμενο διαμέρισμα (επίπεδο) του τραχήλου, χωρίς να είναι διηθημένοι οι λεμφαδένες του προηγούμενου επιπέδου. Το φαινόμενο αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο σε ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς, καθόσον παρατηρείται σε ένα ποσοστό που ποικίλει από 5 έως 35 % και κυρίως σε ασθενείς με καρκίνο στον άνω πόλο του θυρεοειδούς. Για το λόγο αυτό ο λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου θα πρέπει να βασίζεται στη γνώση της συνήθους λεμφαδενικής διασποράς του καρκίνου του θυρεοειδούς.
#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #καρκίνοςθυροειδούς #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

1 προβολή0 σχόλια