• Γεώργιος Σακοράφας

Βρογχοκήλη - τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;


Βρογχοκήλη – Τι είναι? Πώς αντιμετωπίζεται?


O όρος ‘βρογχοκήλη’ είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει κατά βάση την αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς. Η βρογχοκήλη ταξινομείται ειδικότερα ως εξής:


Ανάλογα με την λειτουργία του θυρεοειδούς


Απλή μη τοξική βρογχοκήλη

Σε αυτή την περίπτωση, παρά την αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς, η λειτουργία του παραμένει φυσιολογική


Τοξική βρογχοκήλη

Η τοξική βρογχοκήλη χαρακτηρίζεται – πέραν των αυξημένων διαστάσεων του θυρεοειδούς – και από αυξημένη λειτουργική δραστηριότητά του. Η βρογχοκήλη δηλαδή -σε αυτή την περίπτωση - συνδυάζεται και με υπερθυρεοειδισμό


Ανάλογα με την μορφολογία του θυρεοειδούς


Οζώδης / Πολυοζώδης βρογχοκήλη

Χαρακτηρίζεται από την παρουσία συνήθως πολλαπλών όζων, ποικίλης διαμέτρου, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται είτε στον ένα λοβό είτε συνηθέστερα και στους δύο λοβούς του θυρεοειδούς. Η αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς είναι αποτέλεσμα της παρουσίας των όζων αυτών


Διάχυτη βρογχοκήλη

Σε αυτή την περίπτωση, ο θυρεοειδής παρουσιάζει ομοιογενή σχετικά υφή, χωρίς παρουσία διακριτών όζων στο παρέγχυμά του. Η βρογχοκήλη σε αυτή την περίπτωση οφείλεται στην διάχυτου τύπου αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα.


Καταδυόμενη βρογχοκήλη

Ο όρος "καταδυόμενη βρογχοκήλη" είναι ένας μορφολογικού τύπου περιγραφικός χαρακτηρισμός μιας ιδιαίτερης μορφής βρογχοκήλης. Στην καταδυόμενη βρογχοκήλη, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η επέκταση των κάτω ορίων του θυρεοειδούς αδένα (του ενός ή και των δύο λοβών) στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο, πίσω από τη λαβή του στέρνου ή/και τις κλείδες. Η καταδυόμενη βρογχοκήλη μπορεί να είναι τοξική ή απλή (μη τοξική), διάχυτη ή πολυοζώδης. Η καταδυόμενη βρογχοκήλη εμφανίζεται όταν συνεχίζεται η αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα, που σταδιακά βρίσκει διέξοδο για επέκταση κατερχόμενος στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Σχεδόν πάντα, η θυρεοειδεκτομή στον ασθενή με καταδυόμενη βρογχοκήλη μπορεί να γίνει μέσω της τραχηλικής τομής, χωρίς να απαιτηθεί στερνοτομή. Συχνά, εντούτοις, η θυρεοειδεκτομή στον ασθενή με καταδυομένη βρογχοκήλη μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη τεχνικά. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να την εκτελεί κατά προτίμηση εξειδικευμένος και έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών.


Η περιγραφή μιας βρογχοκήλης συνήθως γίνεται χρησιμοποιώντας συνδυασμένη ορολογία, με βάση τις δύο παραπάνω βασικές ταξινομήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει η διάχυτη τοξική βρογχοκήλη (γνωστή και σαν νόσος Graves’), όπου υπάρχει αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς με υπερθυρεοειδισμό, χωρίς παρουσία όζων (διάχυτου τύπου ομοιογενούς υφής αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς). Αντίστοιχα υπάρχει η πολυοζώδης μη τοξική (απλή) βρογχοκήλη, η πολυοζώδης τοξική βρογχοκήλη κλπ.


Αντιμετώπιση

Η βρογχοκήλη αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή), η οποία προσφέρει άμεση και οριστική λύση του προβλήματος του ασθενούς. Χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή) θα απαιτηθεί:

  • Όταν υπάρχει υποψία καρκίνου θυρεοειδούς

  • Όταν – λόγω των αυξημένων του διαστάσεων – ο θυρεοειδής αδένας ασκεί πίεση σε διπλανά όργανα, όπως τραχεία, οισοφάγο κλπ. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρατηρηθούν τα αντίστοιχα συμπτώματα (δύσπνοια, δυσκαταποσία κλπ.)

  • Όταν η διόγκωση του θυρεοειδούς είναι εμφανής και δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα στον/ στην ασθενή

  • Όταν συνυπάρχει υπερθυρεοειδισμός (υπό προϋποθέσεις)