• Γεώργιος Σακοράφας

ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ

Γιγάντια καταδυόμενη πολυοζώδης τοξική βρογχοκήλη σε ασθενή 71 ετών με πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού και αναπνευστική ανεπάρκεια.


Ο θυρεοειδής παρουσιάζει πολύ μεγάλου βαθμού διόγκωση και των δύο λοβών, μεγαλύτερη του αριστερού λοβού, ο κάτω πόλος του οποίου καταδύεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο.

Υπό αγωγή με unimazole (ευθυρεοειδικός) (διάγνωση: γιγάντια καταδυόμενη τοξική βρογχοκήλη)

Ο διογκωμένος θυρεοειδής προκαλεί απώθηση τραχείας προς τα δεξιά και στένωση του αυλού αυτής (πιεστικά φαινόμενα [δυσκολία στην αναπνοή]).

Επέμβαση τεχνικά δυσχερής λόγω σωματότυπου ασθενούς (βραχύς τράχηλος σε σωματώδη άρρενα ασθενή αλλά κυρίως λόγω της πολύ μεγάλου βαθμού διόγκωσης ιδιαίτερα του αριστερού λοβού και της κατάδυσης του κάτω πόλου του στο μεσοθωράκιο πίσω από το στέρνο και την αριστερά κλείδα).

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, ομαλή εξέλιξη της επέμβασης, ομαλή μετεγχειρητική πορεία και εξιτήριο την 1η ημέρα μετά την επέμβαση.

Γιγάντια καταδυόμενη τοξική βρογχοκήλη

Γιγάντια καταδυόμενη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη


#όζος #θυρεοειδής #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδούς