• Γεώργιος Σακοράφας

Εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς, μία δυνητική ‘παγίδα’ στη χειρουργική του θυρεοειδούς


Εισαγωγή

Εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς – μία δυνητική ‘παγίδα’ στη χειρουργική του θυρεοειδούς. Σαν εξωφυτικός περιγράφεται ο όζος θυρεοειδούς που προβάλλει κατά μεγάλο μέρος εκτός των ορίων του αδένα.

Αν υπάρχει εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς, η παρουσία του θα πρέπει να είναι γνωστή ήδη πριν την επέμβαση, με βάση τα υπερηχογραφικά ευρήματα. Ο εξωφυτικός όζος θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς στο υπερηχογράφημα όσον αφορά το μέγεθος και την ακριβή του θέση , όπως επίσης και τυχόν κατάδυσή του στο ανώτερο μεσοθωράκιο.

Με τον τρόπο αυτό ο χειρουργός θα είναι σε θέση να τον αναζητήσει, σε περίπτωση που ο εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς δεν είναι άμεσα εμφανής κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής.

Η ‘παγίδα’ εν προκειμένω είναι να διαφύγει της προσοχής ο εξωφυτικός όζοςθυρεοειδούς και να μην αφαιρεθεί.

Αυτό είναι περισσότερο πιθανό όταν πρόκειται για πλήρη εξωφυτική ανάπτυξη του όζου και κυρίως όταν ο εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς συνδέεται με τον υπόλοιπο θυρεοειδικό ιστό με λεπτή ινώδη ταινία.

Παρουσίαση ασθενούς

Η ασθενής, ετών 48, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πολυοζώδους καταδυόμενης βρογχοκήλης.

Στο υπερηχογράφημα τραχήλου απεικονίσθηκε στον αριστερό λοβό σύμπλεγμα δύο ισοηχογενών όζων με μικροκυστική εκφύλιση μεγίστης διαμέτρου 36.7 χιλ χωρίς παθολογική αγγείωση με χαμηλό δείκτη ελαστικότητας. Οι δύο όζοι ξεχωριστά έχουν διάμετρο 26 χιλ και 23 χιλ. Κάτωθεν του κάτω πόλου παρατηρείται εξωφυτικός κυστικός καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς μεγίστης διαμέτρου 32.5 χιλ χωρίς παθολογική αγγείωση. Στον δεξιό λοβό απεικονίσθηκαν ολιγάριθμοι ισοηχογενείς όζοι διαμέτρου 6 χιλ (μεσότητα), 3.9 χιλ (στον άνω πόλο) και 3.4 χιλ (στη μεσότητα) όλοι με χαμηλό δείκτη ελαστικότητας. Στον ισθμό απεικονίσθηκαν ένας περιφερικά αποτιτανωμένος όζος διαμέτρου 9.2 χιλ και ένας υποηχογενής όζος διαμέτρου 9 χιλ χωρίς αγγείωση.

Στη χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Σε προηγηθείσα αξονική τομογραφία τραχήλου σημειώνεται η παρουσία υπόπυκνου σχηματισμού επί τα εντός του αριστερού λοβούμ που καταδύεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο (η εικόνα διευκρινίσθηκε με το υπερηχογράφημα βλ. παραπάνω).

Η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική.

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής και υπό γενική αναισθησία.

Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά, αλλά με κάποιου βαθμού δυσκολία λόγω της μεγάλου βαθμού διόγκωσης του αριστερού λοβού, στον κάτω πόλο του οποίου εντοπίζεται το κυστικό μόρφωμα που καταδύεται μέχρι το ύψος των μεγάλων αγγείων στο πρόσθιο άνω μεσοθωράκιο. Η παρουσία του ευμεγέθους κυστικά εκφυλισμένου όζου είναι γνωστή από το προεγχειρητικό υπερηχογράφημα. Ο εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς αναγνωρίζεται στη διάρκεια της επέμβασης και συναφαιρείται με τον αριστερό λοβό. Συνέχεται με τον αριστερό λοβό με ινώδη ταινία.

Μετεγχειρητική πορεία

Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή και η ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.


Εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς

Εξωφυτικός όζος θυρεοειδούς


#χειρουργόςθυροειδούς #όζοιθυροειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #όζοςθυροειδούς #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια