• Γεώργιος Σακοράφας

Επιβίωση ασθενών με καρκίνο θυρεοειδούς


Εισαγωγή

Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης και θυλακιώδης) είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, Η πρόγνωση του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς ειδικά όσον αφορά την επιβίωση είναι εξαιρετική. Για τον λόγο αυτό η μορφή αυτή του καρκίνου χαρακτηρίζεται σαν εξαιρετικά ιάσιμη.

Χειρότερη είναι η πρόγνωση του μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς.

Τα χαμηλότερα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης παρατηρούνται στον αναπλαστικό (αδιαφοροποίητο) καρκίνο θυρεοειδούς.

Καρκίνος θυρεοειδούς. Επιβίωση ανά ιστολογικό τύπο

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ιστολογικό τύπο τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης, σε εντοπισμένη εντός του θυρεοειδούς (ενδοθυρεοειδική) νόσο, σε νόσο με τοπική – περιοχική διασπορά στην περιοχή του τραχήλου (λεμφαδένες και παρακείμενοι ιστοί) και σε νόσο με μακρινές μεταστάσεις.

ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 1. Ενδοθυρεοειδική νόσος ~ 100 %

 2. Τοπικο-περιοχική διασπορά ~ 99 %

 3. Μακρινές μεταστάσεις 78 %

ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 1. Ενδοθυρεοειδική νόσος ~ 100 %

 2. Τοπικοπεριοχική διασπορά 96 %

 3. Μακρινές μεταστάσεις 56 %

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 1. Ενδοθυρεοειδική νόσος 98 – 100 %

 2. Τοπικο-περιοχική δασπορά 90 %

 3. Μακρινές μεταστάσεις 35 %

ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟ (ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 1. Ενδοθυρεοειδική νόσος 30 %

 2. Τοπικοπεριοχική διασπορά 13 %

 3. Μακρινές μεταστάσεις 3 %


Καρκίνος θυρεοειδούς - επιβίωση ασθενών

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #καρκίνωμα #αναπλαστικό #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια