• Γεώργιος Σακοράφας

Ευμεγέθης καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς – με αφορμή ασθενή μας


Ευμεγέθης καταδυόμενος όζος θυρεοειδούς – με αφορμή ασθενή μας


Η ασθενής, ετών 68, προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση ευμεγέθους καταδυόμενου όζου θυρεοειδούς. Στον απεικονιστικό έλεγχο (αξονική τομογραφία και υπερηχογράφημα) απεικονίσθηκε κατάδυση του αριστερού λοβού στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο, μέχρι το επίπεδο του αορτικού τόξου. Στον κάτω πόλο του αριστερού λοβού υπάρχει ευμεγέθης όζος που προκαλεί πιεστικά φαινόμενα επί της τραχείας την οποία παρεκτοπίζει προς τα δεξιά, απωθώντας παράλληλα την αριστερή κοινή καρωτίδα προς τα δεξιά. Έχει διαστάσεις 38 mm (κεφαλοουραία) x 24 mm (προσθιοπίσθια) (όπως περιγράφονται στην αξονική τομογραφία). Οι διαστάσεις του όζου έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο έλεγχο. Συνυπάρχουν και άλλοι μικρότεροι όζοι. Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες. Ασθενής ευθυρεοειδική.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής και υπό γενική αναισθησία. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Ο όζος του αριστερού λοβού εξορμάται από τον κάτω πόλο του και καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο πίσω από την αριστερά κλείδα. Προκαλεί σημαντικού βαθμού παρεκτόπιση (απώθηση) της αριστεράς κοινής καρωτίδας, από το ύψος της έκφυσής της. Η κινητοποίησή του όζου γίνεται με δυσκολία και με μεγάλη προσοχή, επιτυγχάνοντας με προσεκτικούς χειρισμούς την εκμαίευσή του στην τραχηλική τομή.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά και έγινε καλά ανεκτή. Η ανάνηψη εξελίχθηκε χωρίς πρόβλημα.

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή. Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα, σε καλή γενική κατάσταση.


ΕΙΚΟΝΑ 1

Σχηματική αναπαράσταση των ευρημάτων στην ασθενή μας. Απεικονίζεται η απώθηση προς τα αριστερά της αριστεράς κοινής καρωτίδας,η οποία διαγράφει έντονα καμπυλωτή πορεία πέριξ του καταδυόμενου όζου, από το ύψος της έκφυσής της, όπως επίσης και η παρεκτόπιση της τραχείας προς τα δεξιά λόγω πίεσης από τον ευμεγέθη όζο. Η μαύρη λοξή γραμμή αντιστοιχεί κατ΄εκτίμηση στο ύψος της αριστεράς κλείδας.


ΕΙΚΟΝΑ 2

Αξονική τομογραφία - εμφανής η παρεκτόπιση της τραχείας και η απώθηση της αριστεράς κοινής καρωτίδας


ΕΙΚΟΝΑ 3

Ανάλογη εικόνα στην αξονική τομογραφία σε διαφορετική τομή.


ΕΙΚΟΝΑ 4

Ο όζος μετά την πλήρη κινητοποίηση και την εκμαίευσή του μέσω της εγκάρσιας τραχηλικής τομής. Πάνω από τον όζο απεικονίζεται ο αριστερός λοβός του θυρεοειδούς.


ΕΙΚΟΝΑ 5

Χειρουργικό παρασκεύασμα. Σημειώνεται το μεγάλο μέγεθος του όζου σε σύγκριση με τους φυσιολογικού μεγέθους λοβούς του θυρεοειδούς.