• Γεώργιος Σακοράφας

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και μεταστάσεις στους λεμφαδένες – προγνωστική σημασία


Εισαγωγή

Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει εξαιρετική πρόγνωση και μία αρκετά ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά. Παρά ταύτα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών (έως και 60 %, κατ’ άλλους έως και 80 %) παρατηρούνται λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση. Ποια η προγνωστική σημασία των μεταστάσεων αυτών;

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – Προγνωστική σημασία των λεμφαδενικών μεταστάσεων

Δεν έχουν όλες οι λεμφαδενικές μεταστάσεις την ίδια πρακτική (κλινική) σημασία όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής (‘επανεμφάνισης’) του καρκίνου και τη θνητότητα από την νόσο.

Σε γενικές γραμμές, η πρόγνωση του θηλώδους καρκίνου σχετίζεται με το «νεοπλασματικό φορτίο» που περιέχεται στους τραχηλικούς λεμφαδένες.

Μακρομεταστατική vs. μικρομεταστατική νόσος

Οι μακρομεταστάσεις ορίζονται σαν εμφανής κλινικά ή απεικονιστικά διήθηση των τραχηλικών λεμφαδένων. Η μακρομεταστατική λεμφαδενική διασπορά (ιδίως όταν το μέγεθος των διηθημένων λεμφαδένων είναι > 3 cm) συνδυάζεται με αυξημένη πιθανότητα τοπικής υποτροπής της νόσου. Είναι επίσης πιθανόν να σχετίζονται και με αυξημένη (κατά τι) θνητότητα, ιδιαίτερα σε ασθενείς ηλικίας άνω των 45 ετών.

Η μικρομεταστατική νόσος ορίζεται με βάση την ιστολογική τεκμηρίωση των μεταστάσεων, με τη βοήθεια της ιστολογικής εξέτασης, χωρίς αυτές να είναι κλινικά ή απεικονιστικά εμφανείς. Σε αντίθετη με την μακρομεταστατική νόσο, οι μικροσκοπικές λεμφαδενικές μεταστάσεις δεν επηρεάζουν την επιβίωση των ασθενών και συνδυάζονται με πολύ μικρότερη πιθανότητα τοπικής υποτροπής.

Ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου

Πρόσφατα έχει προταθεί η ταξινόμηση των ασθενών με μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου σε δύο προγνωστικές ομάδες: την ομάδα χαμηλού κινδύνου και την ομάδα υψηλού κινδύνου. Η ταξινομηση αυτή γίνεται με βάση

  1. Τον αριθμό των διηθημένων λεμφαδένων

  2. Το μέγεθος αυτών

  3. Την τυχόν παρουσία εξωλεμφαδενικής επέκτασης

  4. Την αριθμητική σχέση των διηθημένων λεμφαδένων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των λεμφαδένων

Στην ομάδα χαμηλού κινδύνου ανήκουν οι ασθενείς με:λιγότερους από 5 διηθημένους λεμφαδένες με μεταστατική εστία < 2 mm σε αυτούς. Οι ασθενείς αυτοί γενικά θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τους ασθενείς χωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις όσον αφορά την πιθανότητα τοπικής υποτροπής. Αντίθετα, η παρουσία περισσοτέρων από τους παραπάνω δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες συνοδεύεται από αύξηση του κινδύνου υποτροπής του καρκίνου στον τράχηλο


Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-σημασία όσον αφορά την πρόγνωση της νόσου

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-σημασία όσον αφορά την πρόγνωση της νόσου


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

1 προβολή0 σχόλια