• Γεώργιος Σακοράφας

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου:

Ενημερώθηκε: 13 Μαρ 2021


Εισαγωγή

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου: με υπερηχογράφημα ή με αξονική τομογραφία ?


O θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς μεθίσταται συχνά στους λεμφαδένες του τραχήλου. Έχει βρεθεί ότι λεμφαδενικές μεταστάσεις υπάρχουν σε ποσοστό έως 60 – 70 % των ασθενών όταν τίθεται η διάγνωση. Η αναγνώριση των λεμφαδενικών μεταστάσεων έχει σημασία για τον χειρουργό καθώς όταν υπάρχουν επιβάλλεται η συναφαίρεσή τους κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ριζική αντιμετώπιση της νόσου, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα υποτροπής και βελτιώνοντας την πρόγνωση του ασθενούς.Τι ισχύει σήμερα στην τρέχουσα κλινική πράξη

Η τρέχουσα πρακτική στη χειρουργική αντιμετώπιση του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπερηχογραφική απεικόνιση του τραχήλου. Με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος ο έμπειρος απεικονιστής μπορεί να αναγνωρίσει την παρουσία παθολογικών ή ύποπτων λεμφαδένων. Μπορεί επίσης να περιγράψει τις ακριβείς τους διαστάσεις, τους μορφολογικούς τους χαρακτήρες, την εντόπισή τους στα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου και τις σχέσεις τους με τα λοιπά ανατομικά στοιχεία του τραχήλου.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στην λεγόμενη υπερηχογραφική χαρτογράφηση των λεμφαδένων του τραχήλου. Με βάση τα ευρήματα αυτά ο χειρουργός θυρεοειδούς μπορεί να σχεδιάσει την πλέον κατάλληλη – για τον κάθε συγκεκριμένο ασθενή – επέμβαση. Η λεπτομερής και αξιόπιστη χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου του δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσει -εάν και όταν χρειάζεται- τον λεγόμενο εκλεκτικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου.

Περιορισμοί της υπερηχογραφικής χαρτογράφησης λεμφαδένων τραχήλου

  1. Το υπερηχογράφημα είναι μία εξέταση η ακρίβεια και η αξιοπιστία της οποίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του εξεταστού. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη η απαραίτητη εμπειρία μπορεί να διαφύγουν της προσοχής ακόμη και ευμεγέθεις λεμφαδενικές μεταστάσεις.

  2. Η απεικόνιση των λεμφαδένων στο κεντρικό διαμέρισμα του τραχήλου είναι δυσχερής κυρίως λόγω της επικάλυψης του διαμερίσματος αυτού από τον θυρεοειδή αδένα. Αλλοιώσεις του ίδιου του θυρεοειδικού παρεγχύματος μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολία στην αναγνώριση υποκείμενων λεμφαδενικών μεταστάσεων.

  3. Το υπερηχογράφημα έχει σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά την απεικόνιση κάποιων συγκεκριμένων ανατομικών περιοχών, όπως οι εν τω βάθει ιστοί στην υπερκλείδια χώρα, στο στέρνο και στη γνάθο (λόγω ακουστικής σκιάς) καθώς και στην περιοχή του λάρυγγα και της τραχείας. Για το λόγο αυτό υπάρχει πρόβλημα για τον υπερηχογραφικό έλεγχο του μεσοθωρακίου και της οπισθο-/παρα-φαρυγγικής χώρας, ακόμη και για τον έμπειρο ακτινολόγο.

Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας

Πλεονεκτήματα και ενδείξεις

Σήμερα, η αξονική τομογραφία συνιστάται κυρίως σαν συμπλήρωμα του υπερηχογραφικού ελέγχου και κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο. Στην ομάδα αυτή ανήκουν:

  1. οι ασθενείς με ευμεγέθεις κακοήθεις όζους θυρεοειδούς για την αξιολόγηση τυχόν εξωθυρεοειδικής επέκτασης και τυχόν διήθησης ζωτικών παρακειμένων ανατομικών στοιχείων (π.χ. τραχεία, οισοφάγος, μεγάλα αγγεία)

  2. οι ασθενείς με εκτεταμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις (εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά)

Η διαγνωστική ακρίβεια της αξονικής τομογραφίας είναι συγκρίσιμη με αυτή του υπερηχογραφήματος. Η ακρίβεια της αξονικής τομογραφίας δεν εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή στον ίδιο βαθμό όπως η διαγνωστική ακρίβεια του υπερηχογραφήματος.

Ιδιαίτερη αξία έχει η αξονική τομογραφία στον έλεγχο του κεντρικού διαμερίσματος για λεμφαδενικές μεταστάσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαγνωστική ακρίβεια του υπερηχογραφήματος είναι περιορισμένη ειδικά όσον αφορά τον υπερηχογραφικό έλεγχο των λεμφαδένων του κεντρικού διαμερίσματος. Υπάρχουν επίσης βιβλιογραφικές αναφορές που υποστηρίζουν την ανωτερότητα της αξονικής τομογραφίας σε σχέση με το υπερηχογράφημα ειδικά όσον αφορά την χαρτογράφηση των λεμφαδένων στο κεντρικό διαμέρισμα του τραχήλου.Μειονεκτήματα

Εντούτοις, η αξονική τομογραφία έχει τα εξής μειονεκτήματα:

  1. Είναι ακριβή εξέταση

  2. Εκθέτει τον ασθενή σε ακτινοβολία

  3. Γίνεται χρήση σκιαγραφικού (ιωδιούχου) που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές (π.χ. νεφρική βλάβη).

Σχόλιο

Η χρήση του υπερηχογραφήματος είναι και παραμένει η εξέταση εκλογής για την χαρτογράφηση των λεμφαδένων του τραχήλου. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει η απαραίτητη εμπειρία από την πλευρά του ακτινολόγου. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ο συνδυασμός του υπερηχογραφήματος με την αξονική τομογραφία αυξάνει την διαγνωστική ακρίβεια του απεικονιστικού ελέγχου όσον αφορά την χαρτογράφηση των λεμφαδένων τραχήλου.


Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικές μεταστάσεις και χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου: με υπερηχογράφημα ή με αξονική τομογραφία?

#χειρουργόςθυροειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς