• Γεώργιος Σακοράφας

Θυρεοειδής και κύτταρα Hürthle– Τι είναι? Τι σημαίνει η παρουσία τους στις παθήσεις θυρεοειδούς?

Ενημερώθηκε: 13 Μαρ 2021


Εισαγωγή

Θυρεοειδής και κύτταρα Hürthle– Τι είναι? Τι σημαίνει η παρουσία τους στις παθήσεις θυρεοειδούς?.- Τα κύτταρα Hürthle αναπτύσσονται από το επιθήλιο των θυλακίων του θυρεοειδούς. Χαρακτηρίζονται από το μεγάλο μέγεθός τους και το συχνά πολυγωνικό σχήμα, τα σαφή όρια, το ηωσινόφιλο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα λόγω αφθονίας μιτοχονδρίων και από τον ευμεγέθη τους πυρήνα.

Που παρατηρούνται τα κύτταρα Hürthle?

Τα κύτταρα Hürthle ανευρίσκονται σε διάφορες παθήσεις του θυρεοειδούς, όπως

  1. Πολυοζώδη βρογχοκήλη

  2. Χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα (θυρεοειδίτιδα Hashimoto)

  3. Υπερθυρεοειδισμό (ιδιαίτερα σε ασθενείς με μακρύ ιστορικό)

  4. Νεοπλάσματα θυρεοειδούς

Νεοπλάσματα θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle

Τα νεοπλάσματα αυτά μπορεί να είναι καλοήθη (αδενώματα) ή κακοήθη (καρκίνος).

Αδενώματα από κύτταρα Hürthle

Συνιστάται η εκτομή τους καθώς η διαφοροδιάγνωση από τον καρκίνο από κύτταρα Hürthle δεν είναι δυνατή προεγχειρητικά με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και την κυτταρολογική εξέταση (βλ. παρακάτω). Η εκτομή εξασφαλίζει την ίαση του ασθενούς.

Το μέγεθός τους σχετίζεται με την πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος από κύτταρα Hürthle (Κ.Η.). Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα καρκίνου. Πάνω από το 65 % των νεοπλασμάτων από Κ.Η. διαμέτρου > 4 cm υποκρύπτουν κακοήθεια.

Καρκίνος από κύτταρα Hürthle

Ο καρκίνος από Κ.Η. αποτελεί σπάνια παραλλαγή του θυλακιώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Αντιστοιχεί στο 1 – 3 % του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς. Όπως και στον κλασικό θυλακιώδη καρκίνο θυρεοειδούς, η διάκριση του καρκίνου από Κ.Η. από το αντίστοιχο αδένωμα γίνεται με βάση την ύπαρξη διήθησης της κάψας ή/και των αγγείων. Για το λόγο αυτό είναι αδύνατη η διάκριση του αδενώματος από τον καρκίνο από Κ.Η.με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)-κυτταρολογική (βλ. παραπάνω).

Ο καρκίνος από Κ.Η. έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σχέση με το τυπικό θυλακιώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. Αυτό φαίνεται από την:

  1. Αυξημένη συχνότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων

  2. Μεγαλύτερη συχνότητα υποτροπής στον τράχηλο

  3. Μεγαλύτερη συχνότητα μακρινών μεταστάσεων

  4. Μειωμένη πρόσληψη ιωδίου (μειώνει την αποτελεσματικότητα της επικουρικής θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο)

  5. Μειωμένη δεκαετή επιβίωση ιδίως όταν υπάρχουν μεταστάσεις (μακρινές ή και λεμφαδενικές)

Θυρεοειδής και κύτταρα Hürthle– Τι είναι? Τι σημαίνει η παρουσία τους στις παθήσεις θυρεοειδούς?

Θυρεοειδής και κύτταρα Hürthle– Τι είναι? Τι σημαίνει η παρουσία τους στις παθήσεις θυρεοειδούς?

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια