• Γεώργιος Σακοράφας

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto-πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή?

H θυρεοειδίτιδα Hashimoto συχνά συνδυάζεται με υποθυρεοειδισμό. Η αντιμετώπισή της σε αυτή την περίπτωση συνίσταται στη ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουργίας με χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών. Πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή?

Σε κάποιες περιπτώσεις εντούτοις μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή). Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εξής:


Υποψία ή διάγνωση κακοήθειας

Είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται συχνότερα θυρεοειδεκτομή στους ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

Η υποψία ή η διάγνωση καρκίνου θυρεοειδούς βασίζεται σε:

 Δεδομένα από την κλινική εξέταση

 Υπερηχογραφικά ευρήματα

 Ευρήματα από την κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται μετά από παρακέντηση με λεπτή βελόνη

Πιεστικά φαινόμενα

Εμφανίζονται σε ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto και μεγάλου βαθμού διόγκωση του αδένα. Η διόγκωση αυτή μπορεί να οφείλεται στην παρουσία είτε ευμεγέθους όζου (ή όζων) είτε διάχυτης διόγκωσης του αδένα. Παρατηρούνται σαν αποτέλεσμα πίεσης των παρακειμένων οργάνων από το διογκωμένο αδένα.

Τα συνηθέστερα πιεστικά φαινόμενα είναι:

 Δύσπνοια (πίεση τραχείας)

 Δυσφαγία / δυσκαταποσία (πίεση οισοφάγου)

 Βήχας / αίσθημα πνιγμού

 Βράγχος φωνής

Μετά τη θυρεοειδεκτομή παρατηρείται πλήρης ύφεση των παραπάνω συμπτωμάτων στο σύνολο σχεδόν των ασθενών.

Δυσκολία στη ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουργίας

Συχνά οι ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto παρουσιάζουν υποθυρεοειδισμό. Συνηθέστατα, η ρύθμιση του υποθυρεοειδισμού σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δύσκολη.

Σε κάποιους εντούτοις ασθενείς μπορεί να παρατηρηθούν ευρείες διακυμάνσεις της θυρεοειδικής λειτουργίας και δυσκολία στη ρύθμιση αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές η θυρεοειδεκτομή μπορεί να διευκολύνει τον ενδοκρινολόγο στην ρύθμιση της αγωγής.

Πόνος στον τράχηλο

Ο πόνος στον τράχηλο σε ασθενείς με θυρεοειδοπάθεια συνηθέστατα οφείλεται σε τραυματισμό, σε αιμορραγία εντός ενός όζου ή σε υποξεία θυρεοειδίτιδα. Σπάνια μπορεί να αποδοθεί σε θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Η ολική θυρεοειδεκτομή μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον πόνο που οφείλεται σε θυρεοειδίτιδα Hashimoto.


Θυρεοειδίτιδα Hashimoto-πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto-πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια