• Γεώργιος Σακοράφας

Θυρεοειδεκτομή - παραθυρεοειδεκτομή και παλίνδρομα (κάτω) λαρυγγικά νεύρα: οπτική αναγνώρισηΘυρεοειδεκτομή – παραθυρεοειδεκτομή και παλίνδρομα (κάτω) λαρυγγικά νεύρα: οπτική αναγνώριση


Η οπτική αναγνώριση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων συνιστάται να γίνεται σε κάθε θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διατήρηση της ανατομικής αλλά και της λειτουργικής τους ακεραιότητας. Τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστούν οπτικά. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται εμπειρία από την πλευρά του χειρουργού. Οι χειρισμοί του χειρουργού όσο εξελίσσεται η θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην οπίσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς, στα όρια άνω και μέσου τριτημορίου (σύνδεσμος Berry), που αντιστοιχεί στο σημείο εισόδου των παλίνδρομων λαρυγγικών στον λάρυγγα. Ισχύει επίσης ιδιαίτερα κατά τους χειρισμούς αντίστοιχα προς τον κάτω πόλο των δύο λοβών. Η οπτική αναγνώριση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων προτείνεται από την American Thyroid Association σαν τακτική ρουτίνας σε κάθε θυρεοειδεκτομή.


ΕΙΚΟΝΑ 1

Σχηματική αναπαράσταση της πορείας των δύο παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων (αριστερού και δεξιού)


ΕΙΚΟΝΑ 2

οπτική αναγνώριση του αριστερού παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (βέλος) κατά τη διάρκεια θυρεοειδεκτομής σε ασθενή μας. Ο αριστερός λοβός έχει κινητοποιηθεί και έχει γίνει ανάσπασή του προς την μέση γραμμή.