• Γεώργιος Σακοράφας

Θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη – Πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή;


Εισαγωγή

Θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη-πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή; H αμιοδαρόνη είναι αντιαρρυθμικό φάρμακο. Η διαταραχή της θυρεοειδικής λειτουργίας είναι μία γνωστή παρενέργεια της θεραπείας με αμιοδαρόνη.

Θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη

Η θυρεοτοξίκωση είναι η πιο σοβαρή από τις διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας στους ασθενείς που είναι υπό αγωγή με αμιοδαρόνη. Η θυρεοτοξίκωση που συνδυάζεται με την λήψη αμιοδαρόνης συνοδεύεται από σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών. Για την εμφάνιση των καρδιαγγειακών αυτών επιπλοκών προφανώς ευθύνεται και η υποκείμενη καρδιοπάθεια για την οποία χορηγείται η θεραπεία με αμιοδαρόνη, η οποία επιδεινώνεται περαιτέρω από την θυρεοτοξίκωση.

Πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή; Χρονικός σχεδιασμός

Η θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη αντιμετωπίζεται αρχικά με επιθετική συντηρητική αγωγή. Στόχος είναι να γίνει ο ασθενής ευθυρεοειδικός. Η θυρεοειδεκτομή γενικά έχει θέση σε περίπτωση -που παρά τη συντηρητική αγωγή- επιμένει η θυρεοτοξίκωση.

Πρώιμη θυρεοειδεκτομή

Γιατί πρώιμη θυρεοειδεκτομή;

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το να επιτευχθεί ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουργίας και να καταστεί ο ασθενής ευθυρεοειδικός μπορεί να είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να είναι βέβαια η επιτυχία της. Στη διάρκεια της συχνά παρατεταμένης αυτής διαδικασίας ο ασθενής είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της θυρεοτοξίκωσης από αμιοδαρόνη τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών με πιθανή θανατηφόρα έκβαση. Είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη καταστολή της TSH συνδυάζεται με αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών από το καρδιαγγειακό και αυξημένη θνητότητα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στους ασθενείς που λαμβάνουν αμιοδαρόνη οι οποίοι έχουν ήδη υποκείμενη καρδιοπάθεια.

Πρώιμη θυρεοειδεκτομή – πότε έχει θέση;

Για το λόγο αυτό πρόσφατα έχει διερευνηθεί ο ρόλος της πρώιμης θυρεοειδεκτομής, δηλαδή της επέμβασης πριν επιτευχθεί έλεγχος της θυρεοτοξίκωσης. Η πρώιμη θυρεοειδεκτομή θα μπορούσε να είναι μία ενδιαφέρουσα λύση στο πρόβλημα, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισής του. Βεβαίως είναι γνωστά τα ερωτήματα που υπάρχουν για το κατά πόσον είναι ασφαλής η θυρεοειδεκτομή στους ασθενείς με μη ελεγχόμενη θυρεοτοξίκωση. Υπάρχουν σήμερα στη βιβλιογραφία δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η πρώιμη θυρεοειδεκτομή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε μία υποομάδα των ασθενών με θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη όταν υπάρχει σοβαρή διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας και ιδιαίτερα σε ασθενείς με κλάσμα εξώθησης < 40 % (*). Μάλιστα η επιτυχής επιτυχής άμεση αντιμετώπιση της θυρεοτοξίκωσης με την πρώιμη θυρεοειδεκτομή και η αποκατάσταση στα φυσιολογικά επίπεδα της θυρεοειδικής λειτουργίας βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία (όπως αυτό φαίνεται από την αύξηση του κλάσματος εξώθησης). Αντίθετα φαίνεται ότι η πρώιμη θυρεοειδεκτομή δεν προσφέρει κάποιο όφελος στους ασθενείς με φυσιολογικό ή ελαφρά μειωμένο κλάσμα εξώθησης.

(*) J Clin Endocrinol Metab 2020, 105 (9)


Θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη - πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή;

Θυρεοτοξίκωση από αμιοδαρόνη - πότε έχει θέση η θυρεοειδεκτομή;


#χειρουργόςθυροειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #νόσοςGraves #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #θυρεοειδεκτομή #τοξικήβρογχοκήλη #υπερθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια