• Γεώργιος Σακοράφας

Καλοήθεις / κακοήθεις παθήσεις θυρεοειδούς και πυραμοειδής λοβός


Εισαγωγή

O πυραμοειδής λοβός είναι εμβρυικό υπόλειμμα του θυρεογλωσσικού πόρου και αποτελεί φυσιολογικό μέρος του θυρεοειδούς αδένα. Ανευρίσκεται σε ποσοστό 15 – 75 % του γενικού πληθυσμού. Η θέση του (δεξιά-αριστερά-μέση γραμμή), το σχήμα και το μέγεθός του ποικίλουν ευρέως.Ποιά η σημασία του πυραμοειδούς λοβού στη χειρουργική θυρεοειδούς;

Ποιά η πρακτική σημασία του πυραμοειδούς λοβού στη χειρουργική του θυρεοειδούς;

Επισημαίνονται στη συνέχεια κάποιες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τον πυραμοειδή λοβό. Οι λεπτομέρειες αυτές μπορεί να έχουν σημασία στη χειρουργική θυρεοειδούς.

Πυραμοειδής λοβός και η λειτουργία του

Η λειτουργία του πυραμοειδούς λοβού μπορεί να υπολείπεται σε σύγκριση με τον υπόλοιπο θυρεοειδικό ιστό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πυραμοειδής λοβός μπορεί να μην απεικονιστεί ευκρινώς στο σπινθηρογράφημα  (αν γίνει)

Πυραμοειδής λοβός και καρκίνος θυρεοειδούς

Ανάπτυξη / εντόπιση καρκίνου θυρεοειδούς στον πυραμοειδή λοβό

Στον πυραμοειδή λοβό μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνος θυρεοειδούς (συνηθέστερα θηλώδης καρκίνος). Η ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς μπορεί να συμβεί είτε σαν αρχική εντόπιση του όγκου (πρωτοπαθής εστία) είτε μετά θυρεοειδεκτομή με διατήρηση του πυραμοειδούς λοβού.

Ιδιαίτερη εν προκειμένω σημασία έχει η συχνή πολυεστιακή εντόπιση του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Το γεγονός αυτό καθιστά και τον πυραμοειδή λοβό μία πιθανή εντόπιση του θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς. Ενδεικτικά αναφέρεται μελέτη (με 1107 ασθενείς με θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς) στην οποία βρέθηκαν εστίες καρκίνου στον πυραμοειδή λοβό σε ποσοστό 3.6 % των ασθενών.

Η σημασία της συναφαίρεσης του πυραμοειδούς λοβού στον καρκίνο θυρεοειδούς

Σε ασθενείς με γνωστό θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς, η αφαίρεση του πυραμοειδούς λοβού είναι προϋπόθεση για να θεωρηθεί ολική η θυρεοειδεκτομή.

Η ολική θυρεοειδεκτομή στις περιπτώσεις αυτές ιευκολύνει:

  1. την μετεγχειρητική επικουρική (συμπληρωματική) θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο αν αυτό απαιτηθεί

  2. την μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς με βάση τα επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) ορού

Πυραμοειδής λοβός και υπερθυρεοειδισμός

Στον υπερθυρεοειδισμό, μετά αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή με διατήρηση του πυραμοειδούς λοβού, είναι πιθανόν να παρατηρηθεί αύξηση της λειτουργικότητάς του. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υποτροπή του υπερθυρεοειδισμού, ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο Graves. Για το λόγο αυτό η ολική θυρεοειδεκτομή στη νόσο Graves περιλαμβάνει και την συναφαίρεση του πυραμοειδούς λοβού.

Σχόλια

Θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς τη σκόπιμη διατήρηση του πυραμοειδούς λοβού προκειμένου να διατηρηθεί σε κάποιο βαθμό η θυρεοειδική λειτουργία. Εντούτοις, η διατήρηση του πυραμοειδούς λοβού δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε θυρεοειδικές ορμόνες. ‘Έτσι, και πάλι ο ασθενής θα πρέπει να τεθεί σε θεραπεία υποκατάστασης  ή καταστολής (σε περίπτωση θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς).

Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη του λεπτομερούς προεγχειρητικού ελέγχου και των προσεκτικών χειρισμών του χειρουργού κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής. Η ύπαρξη του πυραμοειδούς λοβού θα πρέπει να περιγράφεται στο προεγχειρητικό υπερηχογράφημα όπως επίσης και η θέση και οι διαστάσεις του. Ο χειρουργός – αναλόγως της πάθησης που αντιμετωπίζει – θα πρέπει να συναφαιρεί ριζικά και τον πυραμοειδή λοβό (εκτός του δεξιού – αριστερού λοβού) εφόσον η ενδεικνυόμενη επέμβαση είναι η ολική θυρεοειδεκτομή.


Πυραμοειδής λοβός στη χειρουργική θυρεοειδούς

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς