• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle: τι είναι; γιατί αναφέρεται ξεχωριστά;


Τι είναι ο καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle?

Ο καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle χαρακτηρίζεται από την ξεχωριστή μορφολογία των κυττάρων του. Τα κύτταρα αυτά, γνωστά και σαν κύτταρα Hürthle, είναι ευμεγέθη με πολυγωνικό σχήμα και με ηωσινόφιλο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα λόγω αφθονίας μιτοχονδρίων. Παρατηρούνται τόσο σε καλοήθεις όσο και σε κακοήθεις παθήσεις του θυρεοειδούς.

Τα νεοπλάσματα (όγκοι θυρεοειδούς) που αποτελούνται κυρίως από κύτταρα Hürthle μπορεί να είναι είτε καλοήθη (ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ από κύτταρα Hürthle ) είτε κακοήθη (ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ από κύτταρα Hürthle).

Καρκίνος από κύτταρα Hürthle? γιατί αναφέρεται ξεχωριστά?

Ο καρκίνος από κύτταρα Hürthle είναι μία σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου θυρεοειδούς (αντιστοιχεί στο 1 – 3 % του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς).

Σήμερα, ταξινομείται σαν μία ιδιαίτερη μορφή του θυλακιώδους καρκίνου θυρεοειδούς (σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας [ΠΟΥ]).

Η διαφοροδιάγνωση του αδενώματος / καρκίνου από κύτταρα Hürthle μπορεί να γίνει αξιόπιστα μόνο στην ιστολογική εξέταση μετά από πλήρη εκτομή της ύποπτης βλάβης (όζου). Βασίζεται κυρίως στην απουσία διήθησης της κάψας ή των αγγείων.

Για το λόγο αυτό η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) δεν είναι αξιόπιστη για τη διαφοροδιάγνωση του αδενώματος από τον καρκίνο από κύτταρα Hürthle.

Ο καρκίνος από κύτταρα Hürthle έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Το γεγονός αυτό τον διαφοροποιεί από το τυπικό θυλακιώδες καρκίνωμα. Η περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά φαίνεται από την:

  1. Αυξημένη συχνότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων (5 – 15 %)

  2. Μεγαλύτερη συχνότητα υποτροπής της νόσου στον τράχηλο

  3. Μεγαλύτερη συχνότητα μακρινών μεταστάσεων

  4. Μειωμένη πρόσληψη ιωδίου, πράγμα που μειώνει την αποτελεσματικότητα της επικουρικής (συμπληρωματικής) θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο

  5. Μειωμένη 10ετή επιβίωση, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν λεμφαδενικές ή μακρινές μεταστάσεις


Καρκίνος θυρεοειδούς από κύτταρα Hürthle

#θυλακιώδης #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #ραδιενεργόιώδιο #θυλακιώδες #θυρεοειδής #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #καρκίνος #όζοι #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια