• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς και Κυστικό μόρφωμα τραχήλου: Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Ενημερώθηκε: 13 Μαρ 2021


Εισαγωγή

Καρκίνος θυρεοειδούς και Κυστικό μόρφωμα τραχήλου:

Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και θυρεοσφαιρίνη στο υλικό της αναρρόφησης-με αφορμή μία ασθενή μας.


Η ασθενής, ετών 63, προσήλθε με διάγνωση “θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς” για χειρουργική αντιμετώπιση.


Υπερηχογράφημα

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε στον κάτω πόλο του αριστερού λοβού οζώδης σχηματισμός συνολικών διαστάσεων 19 x 12 mm (συρροή επί μέρους όζων).

Η χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου ανέδειξε κυστικό μόρφωμα με μικρή στικτή υπερανάκλαση στην περιφέρεια, με διαστάσεις 35 x 13 mm, στη μεσότητα της αριστεράς σφαγιτιτικής αλύσου. Σε επαφή με το μόρφωμα αυτό υπάρχει υπόηχη συμπαγής δομή διαμέτρου 8 mm x 11.5 mm. Τα ευρήματα αυτά αποδίδονται σε παθολογικούς λεμφαδένες. Δεν απεικονίζονται άλλοι παθολογικοί λεμφαδένες στα υπόλοιπα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου.

Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration)

Κυτταρολογική εξέταση

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη FNA του όζου του αριστερού λοβού έδειξε ευρήματα συμβατά με θηλώδες Ca θυρεοειδούς (Bethesda VI).

Η κυτταρολογική εξέταση του υλικού παρακέντησης των δύο λεμφαδένων της αριστερής πλάγιας τραχηλικής χώρας δεν ήταν διαγνωστική για την τεκμηρίωση της διάγνωσης των λεμφαδενικών μεταστάσεων. Συγκεκριμένα, το υλικό παρακέντησης του ευμεγέθους μορφώματος (35 mm) απέδωσε επιχρίσματα με αιματηρό υπόστρωμα, μακροφάγα,λίγα φλεγμονώδη κύτταρα και μικρού μεγέθους κυτταρικές αθροίσεις με ήπια κυτταρική πολυμορφία. Το υλικό αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα νεοπλασματικής διήθησης του κυστικά εκφυλισμένου λεμφαδένα. Η παρακέντηση του μικρότερου παρακειμένου μορφώματος  ήταν επίσης αρνητική.


Θυρεοσφαιρίνη στο υλικό της παρακέντησης

Η μέτρηση θυρεοσφαιρίνης στο υλικό της παρακέντησης του ευμεγέθους κυστικού μορφώματος έδειξε λίαν αυξημένες τιμές θυρεοσφαιρίνης (> 200.000 pg/ml) θέτοντας έτσι τη διάγνωση της μετάστασης στον κυστικά εκφυλισμένο λεμφαδένα.

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα τεκμηριώθηκε η διάγνωση της ύπαρξης λεμφαδενικής διασποράς στο πλάγιο διαμέρισμα του τραχήλου (επίπεδο ΙΙΙ).

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου (κεντρικό [επίπεδο VI] και πλάγιο [επίπεδα IV-III) αριστερά.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά. Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή. Η ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Ιστολογική εξέταση

Στην ιστολογική εξέταση βρέθηκε εστία θηλώδους καρκινώματος στον αριστερό λοβό διαμέτρου 18 χιλ με κυστική εκφύλιση και αποτιτανώσεις. Ο καρκίνος διηθεί την κάψα του αδένα και την διασπά, χωρίς να επεκτείνεται στο χειρουργικό όριο εκτομής.

Μεταστάσεις βρέθηκαν σε επτά από τους συνολικά 20 λεμφαδένες που αφαιρέθηκαν. Από τους λεμφαδένες των πλαγίων διαμερισμάτων διηθημένος βρέθηκε ο ένας (αντιστοιχεί στον ευμεγέθη κυστικά εκφυλισμένο λεμφαδένα).

Σχόλια

Η περίπτωση της ασθενούς που παρουσιάσθηκε έχει ενδιαφέρον για δύο λόγους:

Προσοχή στην πιθανότητα ασυνεχών μεταστάσεων (skip metastases)

Στην ιστολογική βρέθηκαν λεμφαδενικές μεταστάσεις και στους κεντρικούς λεμφαδένες (συνολικά σε 6). Και αυτό παρά το ότι η χαρτογράφηση – από έμπειρο ακτινολόγο – ήταν αρνητική για την παρουσία παθολογικών λεμφαδένων στο κεντρικό διαμέρισμα. Βάσει της προεγχειρητικής χαρτογράφησης η ασθενής παρουσίαζε μετάσταση μόνο σε έναν λεμφαδένα της πλάγιας τραχηλικής χώρας (ασυνεχής μετάσταση [skip lesion]). Το μήνυμα είναι ότι οι ασυνεχείς λεμφαδενικές μεταστάσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες έστω και βάσει της χαρτογράφησης. Για το λόγο αυτό ο πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τον κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου


FNA, Κυτταρολογική εξέταση και μέτρηση θυρεοσφαιρίνης

Ο κυστικά εκφυλισμένος λεμφαδένας ήταν πλήρης υγρού που δεν περιείχε κυτταρικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό η κυτταρολογική δεν βοήθησε. Απεναντίας η μέτρηση των επιπέδων θυρεοσφαιρίνης έδειξε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αυτής στο υγρό που αναρροφήθηκε (> 200.000 pg/ml). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την σημασία του ταυτόχρονου ελέγχου των επιπέδων θυρεοσφαίρίνης -μαζί με την κυτταρολογική – στο υλικό που αναρροφάται με λεπτή βελόνη (FNA). Με άλλα λόγια, η μέτρηση θυρεοσφαιρίνης μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία λεμφαδενικής μετάστασης, ακόμη και όταν η κυτταρολογική εξέταση είναι ψευδώς αρνητική.


Καρκίνος θυρεοειδούς και Κυστικό μόρφωμα τραχήλου: Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και θυρεοσφαιρίνη στο υλικό της αναρρόφησης

Καρκίνος θυρεοειδούς και Κυστικό μόρφωμα τραχήλου: Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και θυρεοσφαιρίνη στο υλικό της αναρρόφησης


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς