• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις Δεν έχουν όλες την ίδια προγνωστική σημασία

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις προγνωστική σημασία.-Ο θηλώδης καρκινος θυρεοειδούς (PTC, Papillary Thyroid Cancer) είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Παρά το ότι ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει γενικά καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, λεμφαδενικές μεταστάσεις παρατηρούνται σε ένα ποσοστό 30 – 50 % των ασθενών όταν τίθεται η διάγνωση.

H παρουσία μεταστάσεων στους τραχηλικούς λεμφαδένες είναι ένας παράγοντας που συνδέεται με αύξηση της πιθανότητας τοπικής υποτροπής της νόσου. Εντούτοις, δεν έχουν όλες οι λεμφαδενικές μεταστάσεις την ίδια προγνωστική βαρύτητα όσον αφορά την αξιολόγηση της πιθανότητας υποτροπής.


Προγνωστικοί παράγοντες για την αξιολόγηση της πιθανότητας τοπικής υποτροπής

Παράγοντες που έχουν σημασία για την αξιολόγηση της πιθανότητας υποτροπής είναι:

1.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ των λεμφαδενικών μεταστάσεων. Η πιθανότητα τοπικής υποτροπής είναι εξαιρετικά μικρή ( ~ 4 %) στους ασθενείς με λιγότερες από 5 λεμφαδενικές μεταστάσεις. Αντίθετα, η πιθανότητα τοπικής υποτροπής αυξάνεται (έως 19 %) όταν υπάρχουν περισσότεροι από 5 διηθημένοι λεμφαδένες. Ακόμη μεγαλύτερη (21 %) είναι η πιθανότητα τοπικής υποτροπής όταν υπάρχουν περισσότεροι από 10 μεταστατικά διηθημένοι λεμφαδένες.

2.Η ΕΚΤΑΣΗ των λεμφαδενικών μεταστάσεων. Η πιθανότητα υποτροπής είναι μικρή (~ 5 %) όταν όλες οι μεταστάσεις στους διηθημένους (παθολογικούς) λεμφαδένες έχουν διάμετρο < 2 mm (‘μικρομεταστάσεις’) 3.Το ΜΕΓΕΘΟΣ των διηθημένων λεμφαδένων. Η πιθανότητα τοπικής υποτροπής αυξάνεται σημαντικά (27 – 32 %) όταν υπάρχει έστω και ένας παθολογικός λεμφαδένας διαμέτρου > 3 cm.

To μέγεθος των διηθημένων λεμφαδένων σχετίζεται άμεσα και με τον τρόπο διάγνωσης των λεμφαδενικών μεταστάσεων. Έτσι εκτιμάται ότι η πιθανότητα υποτροπής είναι επίσης αυξημένη (~ 22 %) όταν οι λεμφαδενικές μεταστάσεις γίνονται αντιληπτές με την ψηλάφηση (ακριβώς λόγω αυξημένου μεγέθους).

4.ΕΞΩΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ. Η επέκταση της μεταστατικής εστίας εκτός της κάψας του λεμφαδένα συνδυάζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο τοπικής υποτροπής.


Λεμφαδενικές μεταστάσεις – Σχηματική ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου για την πιθανότητα εμφάνισης τοπικής υποτροπής

Σχηματικά, οι ασθενείς με PTC και λεμφαδενικές μεταστάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες:

[Ι] ΟΜΑΔΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – χαμηλή πιθανότητα υποτροπής, < 2 %)

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ασθενείς με λιγότερους από 5 διηθημένους λεμφαδένες με μικρομεταστάσεις (< 2 mm)

[ΙΙ] ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – υψηλή πιθανότητα υποτροπής (έως 20 % ή και ακόμη μεγαλύτερη)

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ασθενείς με:

-ψηλαφητούς παθολογικούς λεμφαδένες

-περισσότερους από 5 μεταστατικά διηθημένους λεμφαδένες

-έστω και έναν μεταστατικά διηθημένο λεμφαδένα διαμέτρου > 3 cm

-επέκταση της λεμφαδενικής μετάστασης εκτός της κάψας του λεμφαδένα (εξωλεμφαδενική επέκταση)


Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-προγνωστική σημασία

Καρκίνος θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις-προγνωστική σημασία


#χειρουργόςθυροειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #θυρεοειδούς