• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς και υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves)

O καρκίνος θυρεοειδούς (TC, thyroid cancer) στη νόσο Graves’ (τοξική βρογχοκήλη) θεωρείται κλασικά σπάνιος. H American Thyroid Association (ATA) επισημαίνει ότι ‘TC παρατηρείται σε ποσοστό έως 2 % των ασθενών με νόσο Graves”. Συνηθίζεται μάλιστα να λέγεται ότι η διάγνωση της νόσου Graves’ ‘προστατεύει’ από τη διάγνωση του TC.

Υπάρχουν εντούτοις κάποια πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία ο TC δεν είναι τόσο σπάνιος στη νόσο Graves’ όσο πιστεύονταν παλιότερα. Σε μία πρόσφατη μεταανάλυση βρέθηκε ότι η επίπτωση (‘συχνότητα’) καρκίνου θυρεοειδούς στη νόσο Graves’ είναι τουλάχιστον διπλάσια από αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Στην μετανάλυση αυτή επισημαίνεται ότι σε ασθενείς με νόσο Graves και όζους θυρεοειδούς μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς. Στους ασθενείς αυτούς η πιθανότητα υποκείμενης κακοήθειας (καρκίνου) είναι περίπου 5 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους ασθενείς με νόσο Graves’ αλλά χωρίς όζους.

INT J SURG 2016 (27) 118


Καρκίνος θυρεοειδούς και υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves)

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #νόσοςGraves #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #βρογχοκήλη #θυρεοειδεκτομή #τοξικήβρογχοκήλη #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #υπερθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων