• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς και υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves)-με αφορμή ασθενή μας


H ασθενής ετών 59 προσήλθε με διάγνωση ‘τοξική βρογχοκήλη – θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς’ για χειρουργική αντιμετώπιση. Η ασθενής είναι υπό παρακολούθηση για γνωστή νόσο Graves από παλαιότερα. Η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική υποβαλλόμενη σε θεραπεία με ΑΤD (αντιθυρεοειδικά φάρμακα [unimazole]).


Υπερηχογράφημα


Σε διαδοχικά υπερηχογραφήματα είχε απεικονιστεί όζος διαμέτρου 9 mm στον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς, με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες.

Δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Επισημαίνεται η παρουσία επιμήκους λεπτού πυραμοειδούς λοβού που φθάνει μέχρι το ύψος του υοειδούς οστού.


Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνη (Ultrasound-guided Fine-Needle Aspiration)


Η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που ελήφθη με παρακέντηση με λεπτή βελόνη του ύποπτου όζου έδειξε ευρήματα συμβατά με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς (Bethesda VI).


Χειρουργική επέμβαση


Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής. Κατά την επέμβαση διαπιστώνεται αύξηση των διαστάσεων αμφοτέρων των λοβών του θυρεοειδούς. Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά, αλλά με κάποιου βαθμού δυσκολία λόγω των αυξημένων διαστάσεων του αδένα και της αυξημένης αγγείωσης / αιμάτωσης και ευθρυπτότητας του θυρεοειδικού παρεγχύματος (εύρημα αναμενόμενο λόγω της τοξικής βρογχοκήλης). Γίνεται ταυτόχρονη αφαίρεση και του επιμήκους πυραμοειδούς λοβού που φθάνει μέχρι το ύψος του υοειδούς οστού (βλ. και υπερηχογράφημα).

Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης οπτική αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων άμφω.


Μετεγχειρητική πορεία


Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή.

Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.


Ιστολογική εξέταση


Στον αριστερό λοβό αναδεικνύεται εστία θηλώδους καρκινώματος μεγαλύτερης διαμέτρου 0,8εκ. με θηλώδες πρότυπο ανάπτυξης και έντονη ίνωση του υποστρώματος. Το νεόπλασμα δεν διηθεί την κάψα του θυρεοειδούς.

Στο λοιπό θυρεοειδικό παρέγχυμα παρατηρούνται αλλοιώσεις συμβατές με τοξική βρογχοκήλη (στοιχεία αυξημένης λειτουργικής δραστηριότητας).


Σχόλιο


Παραδοσιακά, ο καρκίνος θυρεοειδούς στη νόσο Graves’ θεωρείται σπάνιος. Παλαιότερα μάλιστα συνηθίζονταν να λέγεται ότι η διάγνωση της νόσου Graves’ ‘προστατεύει’ από τον καρκίνο θυρεοειδούς. H American Thyroid Association (ATA) επισημαίνει ότι ‘καρκίνος θυρεοειδούς παρατηρείται σε ποσοστό έως 2 % των ασθενών με νόσο Graves”. Σύμφωνα εντούτοις με τα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα ο καρκίνος θυρεοειδούς δεν είναι τόσο σπάνιος στη νόσο Graves’. Σήμερα εκτιμάται ότι η επίπτωση (‘συχνότητα’) καρκίνου θυρεοειδούς στη νόσο Graves’ είναι τουλάχιστον διπλάσια από αυτή που αναφέρεται παραπάνω.

Η πρακτική σημασία των παραπάνω είναι η εξής: Αν σε ασθενή με νόσο Graves’ απεικονιστεί (συνηθέστατα στο υπερηχογράφημα) όζος με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να γίνει πλήρης διερεύνηση του ασθενούς για τον αποκλεισμό κακοήθειας (καρκίνου). Βασική εν προκειμένω εξέταση είναι η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση του ύποπτου όζου με λεπτή βελόνη (ultrasound-guided Fine-Needle Aspiration [FNA]).