• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή – Πόσο συχνή είναι? Πώς επηρεάζει την πορεία της νόσου?

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή.- Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι πιθανόν να υποτροπιάσει. Η αξιολόγηση της πιθανότητας υποτροπής στον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη/θυλακιώδη) γίνεται με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους (έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο άρθρο / ανάρτηση).

Καρκίνος θυρεοειδούς – ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου

Με βάση τις παραμέτρους αυτές, διακρίνονται τρεις ομάδες κινδύνου για την εμφάνιση υποτροπής:

-ομάδα χαμηλού κινδύνου (25 %)

-ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου (50 %)

-ομάδα υψηλού κινδύνου (25 %)

Καρκίνος θυρεοειδούς και πιθανότητα υποτροπής ανά ομάδα κινδύνου.-Η πιθανότητα υποτροπής κυμαίνεται ευρέως, από 3 % στην ομάδα χαμηλού κινδύνου, σε περίπου 20 % στην ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου και φθάνει έως πάνω από 50 % στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Ο κίνδυνος υποτροπής δεν είναι ο ίδιος σε όλους τους ασθενείς ακόμη και αν ανήκουν στην ίδια ομάδα κινδύνου, αλλά αυξάνεται όσο περισσότεροι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες υπάρχουν.

Εκτιμάται ότι το συνολικό ποσοστό (ανατομικής) υποτροπής για όλες τις ομάδες κυμαίνεται περί το 15 – 20 %. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται (έως 50 %) αν συνυπολογιστεί και η ‘βιοχημική’ υποτροπή (βλ. προηγούμενο άρθρο – ανάρτηση).

Καρκίνος θυρεοειδούς και τοπική υποτροπή.-Η τοπική υποτροπή στον τράχηλο, και κυρίως η υποτροπή στους λεμφαδένες, θεωρείται ότι δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα της εξέλιξη της νόσου και την πρόγνωση. Παρά το ότι μπορεί να δημιουργήσει ταλαιπωρία στον ασθενή, υπό την έννοια ότι θα χρειαστεί κάποιου είδους παρεμβάσεις (διαγνωστικές και θεραπευτικές), εντούτοις δεν απειλεί τη ζωή του. Με την εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων (νέα χειρουργική επέμβαση, με ή χωρίς θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο [ανάλογα με τις ενδείξεις]) μπορεί να επιτευχθεί ίαση σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που έχουν εμφανίσει υποτροπή της νόσου (περί το 70 – 80 %).

Θανατηφόρα έκβαση θα παρατηρηθεί σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 5 %) των ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς. Σχεδόν όλοι αυτοί οι ασθενείς παρουσιάζονται με προχωρημένο καρκίνο (μακρινές μεταστάσεις ή εκτεταμένη διήθηση παρακείμενων σημαντικών ανατομικών στοιχείων).

Πρακτικά, παρά το υψηλό ποσοστό υποτροπής, όταν δεν υπάρχουν μακρινές μεταστάσεις, ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς σπάνια έχει θανατηφόρα έκβαση.


Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων