• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς και υποτροπή– Πώς ορίζεται? Πώς εκδηλώνεται?


Εισαγωγή

Ο διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς (θηλώδης / θυλακιώδης)(DTC, differentiated thyroid cancer) αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς. O DTC χαρακτηρίζεται γενικά από αρκετά καλή πρόγνωση και ΄καλοήθη΄ βιολογική συμπεριφορά. Παρά ταύτα υποτροπή (‘επανεμφάνιση’) του καρκίνου θα παρατηρηθεί σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (20 – 25 %).


Πώς ορίζεται?

Η υποτροπή μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη κλινικά (π.χ. με την ψηλάφηση) ή με τη βοήθεια της σύγχρονης απεικόνισης (π.χ. υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία). Σε αυτή την περίπτωση η υποτροπή χαρακτηρίζεται σαν ‘ανατομική’.

Ο όρος ‘βιοχημική’ υποτροπή περιγράφει την σταθερή ή σταδιακά αυξανόμενη υπερ-θυρεοσφαιριναιμία, χωρίς εντούτοις να μπορεί να ανιχνευθεί (κλινικά ή απεικονιστικά) ανατομική υποτροπή της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι η θυρεοσφαιρίνη χρησιμοποιείται σαν νεοπλασματικός (‘καρκινικός’) δείκτης για την παρακολούθηση των ασθενών με DTC ΜΕΤΑ την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.

Πώς εμφανίζεται?

Συνηθέστατα η υποτροπή εμφανίζεται μέσα στην πρώτη δεκαετία μετά την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Μπορεί είτε να αφορά μόνο τον τράχηλο είτε να πρόκειται για μακρινές μεταστάσεις

Υποτροπή στον τράχηλο

Οι περισσότερες υποτροπές του DTC (80 %) παρατηρούνται μόνο στον τράχηλο.

Σε αυτή την περίπτωση αφορούν:

-τους τραχηλικούς λεμφαδένες (στο 75 % των ασθενών)

-το υπόλειμμα του θυρεοειδούς (αν υπάρχει, 20 % των ασθενών)

-την ‘κοίτη’ του θυρεοειδούς (5 %, των ασθενών) (δηλαδή την ανατομική περιοχή όπου βρίσκονταν ο θυρεοειδής πριν την αφαίρεσή του). Σε αυτή την περίπτωση η υποτροπή του καρκίνου διηθεί συνήθως παρακείμενα ανατομικά στοιχεία (π.χ. τραχεία, παρακείμενους μύες, παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο κλπ). (5 %).

Μακρινές μεταστάσεις

Παρατηρούνται σε ποσοστό έως 20 % των ασθενών. Η συνηθέστερη εντόπιση είναι οι πνεύμονες (αντιστοιχούν στο 60 % των μακρινών μεταστάσεων). ‘Άλλες πιθανές εντοπίσεις είναι τα οστά, το ήπαρ, ο εγκέφαλος κλπ.


Καρκίνος θυρεοειδους και υποτροπή

Καρκίνος θυρεοειδους και υποτροπή


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια