• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς – μπορεί να εκδηλωθεί σαν κυστικό μόρφωμα τραχήλου


Κυστικό μόρφωμα τραχήλου και καρκίνος θυρεοειδούς

Ο όρος ‘κυστικό μόρφωμα τραχήλου’ γενικά παραπέμπει σε καλοήθη πάθηση. Εντούτοις, χρειάζεται προσοχή στα κυστικά μορφώματα τραχήλου για τον αποκλεισμό της πιθανότητας να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κυστικό μόρφωμα του τραχήλου αποτελεί εκδήλωση καρκίνου θυρεοειδούς. Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη μπορεί να είναι χρήσιμη για την αναγνώριση του προβλήματος.

Καρκίνος θυρεοειδούς και κυστικό μόρφωμα τραχήλου-ποια η σχέση τους;

Η κυστική εκφύλιση των τραχηλικών λεμφαδένων ένα σχετικά συνηθισμένο εύρημα στους ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς και λεμφαδενικές μεταστάσεις.

Για το λόγο αυτό, τα κυστικά μορφώματα τραχήλου θα πρέπει να εξετάζονται με αυξημένο δείκτη υποψίας για την ύπαρξη υποκείμενου καρκίνου.

Για να τεθεί η σωστή διάγνωση θα πρέπει να γίνει παρακέντηση της κυστικής βλάβης με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) και κυτταρολογική εξέταση του υλικού που αναρροφάται. Σε πολλές περιπτώσεις η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που αναρροφάται από κυστικό μόρφωμα του τραχήλου δείχνει την απουσία κυττάρων.Έτσι η κυτταρολοιγκή εξέταση μπορεί να είναι ψευδώς αρνητική. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πάντα να γίνεται στις περιπτώσεις αυτές και μέτρηση των επιπέδων θυρεοσφαιρίνης (thyroglobulin, Tg) στο υγρό της αναρρόφησης.

Πρακτική σημασία

Ένα πιθανό και σύνηθες διαγνωστικό λάθος είναι να αποδίδονται οι κυστικές αυτές βλάβες σε καλοήθη πάθηση (όπως για παράδειγμα βραγχιακή κύστη), ιδιαίτερα όταν δεν συνυπάρχει εκτεταμένη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια ή ευρήματα από τον ίδιο το θυρεοειδή.

Μπορεί επίσης να πρόκειται για την μόνη εκδήλωση ενός λανθάνοντος («κρύφιου») καρκίνου θυρεοειδούς (occult thyroid cancer).

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα διαγνωστικά εργαλεία με τα οποία μπορεί να αποφευχθεί ένα διαγνωστικό λάθος.Με τη βοήθεια των εργαλείων αυτών μπορεί να αποδειχθεί τελικά ότι το κυστικό μόρφωμα του τραχήλου οφείλεται στην ύπαρξη καρκίνου θυρεοειδούς. Τα βασικά αυτά εργαλεία είναι το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA).


Κυστικά μορφώματα τραχήλου και καρκίνος θυρεοειδούς

Κυστικά μορφώματα τραχήλου και καρκίνος θυρεοειδούς

#όζος #θυρεοειδής #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια