• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς – Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του


Καρκίνος θυρεοειδούς – γενικά

Ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου των ενδοκρινών αδένων. Έχουν περιγραφεί κάποιοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου θυρεοειδούς.

Η γνώση των παραγόντων αυτών έχει σημασία καθώς – παρά την καλή πρόγνωσή του – ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα υγείας.

Θα είχε επομένως σημασία αν μπορούσε πρακτικά να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς, ελέγχοντας τουλάχιστον κάποιους από τους παράγοντες αυτούς (τροποποιήσιμοι). Προφανώς, κάποιοι άλλοι παράγοντες κινδύνου δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν (μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου).

Α.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΙΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΩΔΙΟ

Συνδυάζεται κυρίως με την ανάπτυξη θυλακιώδους, αλλά και θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς (όταν συνδυάζεται με έκθεση σε ραδιενέργεια)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία έχει σημασία ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία (π.χ. ακτινοβολία για ιατρικούς λόγους ή λόγω ατυχημάτων σε πυρηνικά εργοστάσια ή λόγω χρήσης πυρηνικών όπλων).

Είναι ενδιαφέρον ότι οι καρκίνοι θυρεοειδούς που αναπτύσσονται μετά από έκθεση σε ακτινοβολία λόγω ακτινοθεραπείας (π.χ. για λεμφώματα, όγκους Wilms, νευροβλάστωμα κλπ) είναι περισσότερο επιθετικοί σε σύγκριση με τους άλλους καρκίνους θυρεοειδούς.

Β.ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ.

Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι τρεις φορές συχνότερος στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, στις οποίες συνήθως εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία (40-60 ετών) σε σύγκριση με τους άνδρες (60 – 80).

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  1. Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς σε σύνδρομο ΜΕΝ 2 (τύπου α ή β) ή στο οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (FMTC)

  2. Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση

  3. Νόσος Cowden

  4. Σύμπλεγμα Carney (τύπος 1)

  5. Οικογενές μη μυελοειδές καρκίνωμα θυροειδούς

  6. Ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου θυρεοειδούς (προσβολή ≥ 2 συγγενών πρώτου βαθμού από καρκίνο θυρεοειδούς, ιδιαίτερα αν η νόσος έχει εμφανιστεί σε μικρή ηλικία)

Καρκίνος θυρεοειδούς - Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του

Καρκίνος θυρεοειδούς - Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

1 Προβολή0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων