• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς σε ασθενή μας - διάγνωση στην εγκυμοσύνη & αντιμετώπιση


Η ασθενής ετών 37 διαγνώσθηκε με καρκίνο θυρεοειδούς στον τέταρτο μήνα της κύησης. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 7.4 mm με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υποηχογένεια, αποτιτανώσεις, υψηλός δείκτης ελαστικότητας) στον κάτω πόλο του δεξιού λοβού. Η FNA του εν λόγω όζου έδειξε κυτταρολογικά ευρήματα συμβατά με θηλώδες Ca θυρεοειδούς (Bethesda VI). Στον ίδιο λοβό απεικονίζεται υποηχογενής όζος μεγίστης διαμέτρου 7.9 mm με περιφερική αγγείωση. Δεν απεικονίζονται αλλοιώσεις στον αριστερό λοβό. Παρατηρήθηκαν ολιγάριθμοι ύποπτοι λεμφαδένες στο κεντρικό διαμέρισμα δεξιά.


Θεραπευτικές επιλογές


Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές στην περίπτωση της ασθενούς μας ήταν δύο:


  • Χειρουργική επέμβαση στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου της κύησης (στο οποίο ήδη βρισκόταν όταν τέθηκε η διάγνωση)

  • Χειρουργική επέμβαση μετά τον τοκετό


Καθώς υπήρχαν κάποια προβλήματα με την εγκυμοσύνη και σε συνεννόηση με τον μαιευτήρα της ασθενούς, την ίδια και το οικογενειακό της περιβάλλον, προτιμήθηκε η δεύτερη επιλογή. Πράγματι, η ασθενής, μετά τον τοκετό, υποβλήθηκε σε νέο λεπτομερές υπερηχογράφημα και χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερήχων. Τα ευρήματα του νέου υπερηχογραφήματος ήταν τα ίδια. Ειδικά όσον αφορά τη χαρτογράφηση περιγράφονται και πάλι ολιγάριθμοι λεμφαδένες, διαμέτρου από 4 έως 10 mm, με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες, στο κεντρικό διαμέρισμα δεξιά.

Η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική.


Χειρουργική επέμβαση


Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή και κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου δεξιά. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Παρατηρούνται μακροσκοπικά παθολογικοί λεμφαδένες στο κεντρικό διαμέρισμα του τραχήλου. Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων άμφω (οπτική και με τη βοήθεια νευροδιεγέρτη).

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά. Η ασθενής ανένηψε χωρίς προβλήματα.


Μετεγχειρητική πορεία


Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή. Εξήλθε της κλινικής την επομένη της επέμβασης (1η μετεγχειρητική ημέρα) σε καλή γενική κατάσταση


Ιστολογική εξέταση


Βρέθηκαν δύο εστίες θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς, η μία στον δεξιό λοβό διαμέτρου 7 mm και η άλλη στον αριστερό λοβό διαμέτρου 1 mm. Όλοι οι αφαιρεθέντες λεμφαδένες του κεντρικού διαμερίσματος παρουσίαζαν μεταστατική διήθηση από το θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς (η μεγαλύτερη εστία διαμέτρου 10 mm).


Επικουρική θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο


Η ασθενής προγραμματίζεται για την χορήγηση επικουρικής (adjuvant) θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο


Σχόλια


Η επέμβαση για καρκίνο θυρεοειδούς (θυρεοειδεκτομή) που διαγιγνώσκεται στη διάρκεια της κύησης μπορεί να γίνει με ασφάλεια στο 2ο τρίμηνο της κύησης. Επεμβάσεις στο 1ο τρίμηνο συνοδεύονται από κίνδυνο βλάβης του εμβρύου (που είναι σε φάση οργανογένεσης), ενώ στο 3ο τρίμηνο υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πρόωρου τοκετού.

Η άλλη εναλλακτική τακτική είναι να γίνει η θυρεοειδεκτομή μετά τον τοκετό.

Στην επιλογή θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά η ίδια η ασθενής και το άμεσο οικογενειακό της περιβάλλον, μετά από πλήρη ενημέρωσή τους.

Είναι ευνόητο ότι όταν υπάρχουν προβλήματα με την εγκυμοσύνη η ασφαλέστερη τακτική είναι η αναβολή της επέμβασης μετά τον τοκετό.

Υπάρχουν εντούτοις και κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όπου μπορεί να χρειαστεί να γίνει άμεσα επέμβαση στη διάρκεια της κύησης και ασχέτως εβδομάδας κύησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις), ο αναπλαστικός (αδιαφοροποίητος) καρκίνος (εξαιρετικά σπάνιος) και ενίοτε ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς με εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά.


#θυρεοειδεκτομή #θηλώδεςκαρκίνωμαθυρεοειδούς #παθολογικοίλεμφαδένες #θυρεοειδεκτομήσακοράφας


Καρκίνος Θυρεοειδούς στην Κύηση

https://www.g-sakorafas.gr/thyroid-cancer-in-pregnancy