• Γεώργιος Σακοράφας

Καρκίνος θυρεοειδούς – σπάνια μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή από καρκίνο μαστού


Εισαγωγή

Καρκίνος θυρεοειδούς – σπάνια μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή από καρκίνο μαστού.-Οι μεταστάσεις μόνο στον θυρεοειδή από άλλες πρωτοπαθείς εστίες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Καθώς πρόκειται για μακρινές μεταστάσεις, η πρόγνωση της βασικής (υποκείμενης) νόσου επιδεινώνεται με την εμφάνισή τους. Παρουσιάζεται ασθενής με ιστορικό καρκίνου μαστού και μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή, 4 χρόνια μετά την αρχική αντιμετώπιση της βασικής νόσου.

Παρουσίαση ασθενούς

Η ασθενής, ηλικίας 63 ετών, παρουσιάσθηκε για χειρουργική αντιμετώπιση οζώδους θυρεοειδοπάθειας. Πριν από 4 χρόνια είχε υποβληθεί σε τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή με διάγνωση ‘καρκίνος μαστού’. Ακολούθησε επικουρική χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία.

H ασθενής ήταν σε τακτική παρακολούθηση (follow-up)  με τον προβλεπόμενο περιοδικό έλεγχο (κλινική εξέταση, νεοπλασματικοί δείκτες, βιοχημικές εξετάσεις, απεικονιστικός έλεγχος [αξονική τομογραφία θώρακα /κοιλίας]). Με βάση τα ευρήματα της περιοδικής παρακολούθησης, ο καρκίνος του μαστού δεν υποτροπίασε.

Πρόσφατα η ασθενής εμφάνισε προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, δυσκαταποσία και βράγχος φωνής.

Η ψηλάφηση έδειξε διόγκωση και των δύο λοβών του θυρεοειδούς.

Ο απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία τραχήλου) έδειξε: μεγάλου βαθμού αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς με παρουσία όζων, κατάδυση στο ανώτερο μεσοθωράκιο (οπισθοστερνικά) και ετερογένεια του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Οι μεγαλύτεροι όζοι βρίσκονται στο δεξιό λοβό (33 χιλ και 32 χιλ). Στον αριστερό λοβό ο μεγαλύτερος όζος έχει διάμετρο 30 χιλ. Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Η FNA του όζου του αριστερού λοβού ήταν αρνητική για κακοήθεια (Bethesda II).

Λόγω του βράγχους φωνής, η ασθενής υποβλήθηκε σε λαρυγγοσκόπηση η οποία έδειξε πάρεση της αριστεράς φωνητικής χορδής. Το εύρημα αυτό θεωρήθηκε σαν πιθανή ένδειξη διήθησης του αριστερού παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου από καρκίνο θυρεοειδούς που διέφυγε της διάγνωσης με την FNA (λάθος δειγματοληψία?).

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή. Η επέμβαση εξελίχθηκε με σημαντικού βαθμού δυσκολία λόγω: (Ι) της μεγάλης διόγκωσης του θυρεοειδούς (ΙΙ) της κατάδυσης του κάτω πόλου των δύο λοβών στο ανώτερο μεσοθωράκιο (ΙΙΙ) της δυσχερούς αποκόλλησης από την τραχεία (συνυπάρχουσα θυρεοειδίτιδα?) και (IV) της δυσκολίας αποκόλλησης του αριστερού παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου από τον αριστερό λοβό. Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση.

Μετεγχειρητική πορεία

Η ασθενής ανένηψε ομαλά. Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή. Εξήλθε της κλινικής την 2η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Ιστολογική εξέταση

Η ιστολογική διάγνωση ήταν “καρκίνος” (μεταστατική διήθηση του θυρεοειδούς) συμβατός με το αναφερόμενο ιστορικό (καρκίνος μαστού). Παρατηρήθηκαν διάσπαρτες εστίες μεταστατικού αδενοκαρκινώματος με μορφολογικούς και ανοσοϊστοχημικούς χαρακτήρες συμβατούς με τον γνωστό από το ιστορικό καρκίνο μαστού. Οι βλάβες αυτές παρατηρούνται και στους δύο λοβούς, είναι όμως περισσότερο εκτεταμένες στον δεξιό λοβό. Παρατηρούνται επίσης ενδοαγγειακά έμβολα (και στους δύο λοβούς). Εντός του θυρεοειδικού παρεγχύματος συνυπάρχουν αλλοιώσεις οζώδους υπερπλασίας με εκφυλιστικές αλλοιώσεις εντός των οζιδίων.

Η ασθενής μετεγχειρητικά υποβλήθηκε εκ νέου σε έλεγχο για την σταδιοποίηση της νόσου, χωρίς να διαγνωστεί η ύπαρξη άλλης μεταστατικής εστίας.

Σχόλια

Ο καρκίνος θυρεοειδούς σπάνια μπορεί να αντιστοιχεί σε μεταστατικές εντοπίσεις από άλλες πρωτοπαθείς εστίες. Οι μεταστάσεις στο θυρεοειδή είναι γενικά σπάνιες. Αντιστοιχούν στο 1.5 – 3 % του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς και στο 0.05 – 0.1 % του συνόλου των βλαβών του θυρεοειδούς.

Συνηθέστερα μεταστάσεις στο θυρεοειδή δίνει ο καρκίνος του νεφρού (κυρίως του διαυγοκυτταρικού τύπου), ο καρκίνος του πνεύμονα και σπανιότερα ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος του μαστού δίνει μεταστάσεις στον θυρεοειδή εξαιρετικά σπάνια. Αυτές μπορεί να εμφανιστούν αρκετά χρόνια μετά την αρχική αντιμετώπιση της νόσου.

Κλινικά δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ ενός πρωτοπαθούς καρκίνου θυρεοειδούς και μιας μεταστατικής εστίας στο θυρεοειδή από άλλο νεόπλασμα. Η διάκριση αυτή μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, κυτταρολογική εξέταση).Η ανοσοϊστοχημεία (χρώση για θυρεοσφαιρίνη, αλλά και για άλλους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις αυτές.

Συχνά (στο 50 % των ασθενών) οι μεταστατικές εστίες στον θυρεοειδή είναι πολλαπλές (πολυεστιακή εντόπιση).

Η ολική θυρεοειδεκτομή είναι η συνιστώμενη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η μετάσταση στο θυρεοειδή (ακόμη και όταν πρόκειται για τη μοναδική μεταστατική εντόπιση) υποδηλώνει διασπορά της νόσου. Για το λόγο αυτό συνοδεύεται από επιδείνωση της πρόγνωσης.


Καρκίνος θυρεοειδούς - σπάνια μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή από καρκίνο μαστού

Καρκίνος θυρεοειδούς - σπάνια μετάσταση μόνο στο θυρεοειδή από καρκίνο μαστού


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

1 προβολή0 σχόλια