• Γεώργιος Σακοράφας

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – Στόχοι της χειρουργικής επέμβασης


Καρκίνος θυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή (με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό). Ποιοί είναι οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης ?


Θυρεοειδεκτομή (με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό)-Οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης στους ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς είναι οι εξής:

[1]. Η μεγιστοποίηση της επιβίωσης, τόσο της συνολικής* όσο και της ελεύθερης νόσου**

[2]. Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υπολειμματικής νόσου*** ή υποτροπής της νόσου****

[3]. Η ακριβής σταδιοποίηση της νόσου, η οποία έχει σημασία για δύο λόγους: (Ι). Για την αξιολόγηση της πρόγνωσης της νόσου και (ΙΙ). Για την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής στρατηγικής (χορήγηση μετεγχειρητικά επικουρικής θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο, πόσο στενή θα πρέπει να είναι η μετεγχειρητική παρακολούθηση).

[4]. Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών (νοσηρότητας).


Καρκίνος θυρεοειδούς και θυρεοειδεκτομή – Ποιά η σημασία της ριζικότητας της αρχικής χειρουργικής επέμβασης?

Η ριζικότητα της αρχικής χειρουργικής επέμβασης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά την έκβαση των ασθενών, καθώς επηρεάζει και τις τρεις πρώτες παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ριζικότητα της αρχικής επέμβασης δεν αναφέρεται μόνο στην ανάγκη εκτέλεσης ολικής θυρεοειδεκτομής, αλλά και στην ανάγκη εκτέλεσης λεμφαδενικού καθαρισμού όταν χρειάζεται και στην έκταση που χρειάζεται. Η σημασία του λεμφαδενικού καθαρισμού (με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις) στους ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς καθίσταται εμφανής αν ληφθεί υπόψη ότι οι μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχήλου αποτελούν τη συνηθέστερη εντόπιση επιμένουσας νόσου ή υποτροπής της νόσου.


Συμπέρασμα

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν την σημασία της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τόσο του ακτινολόγου που θα εκτελέσει το προεγχειρητικό υπερηχογράφημα, όσο και του χειρουργού που θα αναλάβει την αρχική χειρουργική αντιμετώπιση του ασθενούς. Η καλύτερη ευκαιρία για την οριστική λύση του προβλήματος είναι η πρώτη (αρχική) χειρουργική επέμβαση.

Επεξηγήσεις

*Συνολική επιβίωση – η επιβίωση του ασθενούς συνολικά, ασχέτως του εάν υπάρχει υποτροπή της νόσου **Επιβίωση ελεύθερη νόσου – η επιβίωση του ασθενούς χωρίς να υπάρχει υποτροπή της νόσου ***Υπολειμματική νόσος – η νόσος (καρκίνος) που παραμένει στον ασθενή σαν αποτέλεσμα αποτυχίας ριζικής αφαίρεσής της στην αρχική επέμβαση ****Υποτροπή της νόσου – η νόσος (καρκίνος) που επανεμφανίζεται στον ασθενή μετά από ένα χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου ήταν ελεύθερος νόσου (χωρίς νόσο)

Καρκίνος θυρεοειδούς και χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό)-στόχοι της επέμβασης

Καρκίνος θυρεοειδούς και χειρουργική επέμβαση (θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό)-στόχοι της επέμβασης


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

2 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων