• Γεώργιος Σακοράφας

Κοινή εμβρυολογική προέλευση θύμου – κάτω παραθυρεοειδών: πρακτική σημασία στη χειρουργική του


Στοιχεία από την εμβρυολογία

Θύμος – παραθυρεοειδείς: εμβρυολογία και πρακτική σημασία στη χειρουργική θυρεοειδούς. Η εμβρυολογική προέλευση του θύμου είναι από το 3ο φαρυγγικό θύλακο. Οι παραθυρεοειδείς αδένες αναπτύσσονται από τον 3ο και 4ο φαρυγγικό θύλακο. Στην εμβρυογένεση των παραθυρεοειδών αδένων παρατηρείται επίσης η δημιουργία αρκετών μικρών διάσπαρτων αθροίσεων παραθυρεοειδικού παρεγχύματος, εκτός των ανατομικά αναγνωρίσιμων παραθυρεοειδών αδένων. Οι άνω παραθυρεοειδείς προέρχονται από τον 4ο φαρυγγικό θύλακο. Οι κάτω παραθυρεοειδείς προέρχονται από τον 3ο φαρυγγικό θύλακο. Έχουν έτσι κοινή εμβρυολογική προέλευση με τον θύμο αδένα. Κατέρχονται στον τράχηλο στη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου (από την 6η εβδομάδα).

Ορολογία βάσει της εμβρυολογίας

Θύμος – παραθυρεοειδείς: εμβρυολογία και ορολογία. Η εμβρυολογική αυτή προέλευση εξηγεί τους όρους «παραθυρεοειδείς IV» και «παραθυρεοειδείς ΙΙΙ» που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγραφούν οι άνω και οι κάτω παραθυροειδείς αδένες, αντίστοιχα. Η εμβρυολογική προέλευση έτσι είναι αντίστροφη από την ανατομική διάταξη των παραθυρεοειδών στον τράχηλο μετά τη γέννηση. Έτσι εξηγείται επίσης και ο όρος ‘θυμικοί παραθυροειδείς’ που έχει χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των κάτω παραθυρεοειδών. Ο όρος ‘παραθύμος’ έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιους για την από κοινού περιγραφή του θύμου και των κάτω παραθυρεοειδών.

Κλινική σημασία στην χειρουργική του θυρεοειδούς

Η κοινή εμβρυολογική προέλευση του θύμου και των κάτω παραθυρεοειδών μπορεί να εξηγήσει γιατί οι κάτω παραθυρεοειδείς αδένες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κάκωσης ή κατά λάθος εκτομής (incidental / accidental or inadvertent parathyroidectomy) κατά τη διάρκεια της ολικής θυρεοειδεκτομής. Ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος όταν η θυρεοειδεκτομή γίνεται ταυτόχρονα με κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου (για καρκίνο θυρεοειδούς), που κατά κανόνα επεκτείνεται στο ανώτερο μεσοθωράκιο.

Η διατήρηση του θύμου αδένα είναι ιδιαίτερα επιθυμητή για την προστασία:

I.Των κάτω παραθυρεοειδών.Σημειώνεται ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό [έως 30 %!] οι κάτω παραθυρεοειδείς βρίσκονται εντός του θύμου αδένα.

IΙ.Tυχόν υπάρχοντος υπεράριθμου (5ου) παραθυρεοειδούς

IIΙ.Τυχόν μικρών εμβρυολογικών υπολειμμάτων παραθυρεοειδικού παρεγχύματος εντός του θύμου

Στόχος είναι η διατήρηση της παραθυρεοειδικής λειτουργίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό


Θύμος και παραθυρεοειδείς - εμβρυολογία και πρακτική σημασία στη χειρουργική θυρεοειδούς

Θύμος και παραθυρεοειδείς - εμβρυολογία και πρακτική σημασία στη χειρουργική θυρεοειδούς


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #παραθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #παραθυροειδών #παραθυρεοειδεκτομή #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #παραθυροειδούς #θυρεοειδεκτομή #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια