• Γεώργιος Σακοράφας

Κυστικά εκφυλισμένο γιγάντιο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή με υπερπαραθυρεοειδισμό

Γιγάντιο κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή (88 ετών)


Ιστορικό

Η ασθενής ηλικίας 88 ετών προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Οι τιμές παραθορμόνης και ασβεστίου ορού κυμαίνονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα (PTH έως 530 pg/ml, Ca++ έως 13.7 mg/dl).


Προεγχειρητικός εντοπισμός

Οι εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού περιλάμβαναν υπερηχογράφημα τραχήλου και σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc-99m sestamibi scan). To σπινθηρογράφημα απέτυχε να αναδείξει την παρουσία υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού. Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε ευμέγεθες εξωφυτικό κυστικό μόρφωμα μεγίστης διαμέτρου 31 χιλ. Το μόρφωμα αυτό παρουσιάζει αυξημένη περιφερική αγγείωση. Η πιθανότερη υπερηχογραφική διάγνωση ήταν κυστικά εκφυλισμένο γιγάντιο αδένωμα αριστερού κάτω παραθυρεοειδούς.


Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής. Μετά την κινητοποίηση του αριστερού λοβού και την ανάσπαση αυτού προς την μέση γραμμή ανευρίσκεται παρά τον κάτω πόλο του αριστερού λοβού το κυστικό μόρφωμα που περιγράφεται στο υπερηχογράφημα. Το μόρφωμα είναι σε στενή σχέση με τον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς αλλά δεν εξορμάται από αυτόν. Γίνεται προσεκτική κινητοποίηση και παρασκευή του κυστικού μορφώματος. Στην επιφάνειά του αναγνωρίζεται ιστός με μακροσκοπικούς χαρακτήρες συμβατούς με παραθυρεοειδικό ιστό. Το κυστικά εκφυλισμένο γιγάντιο αδένωμα αφαιρείται ακέραιο, με πολύ προσεκτικούς και λεπτούς χειρισμούς, χωρίς να συμβεί ρήξη αυτού. Αποστέλλεται ακολούθως για ταχεία βιοψία. Η ταχεία βιοψία επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς. Περί τα 15 min αποστέλλεται δείγμα αίματος για διεγχειρητική μέτρηση επιπέδων παραθορμόνης. Διαπιστώνεται δραματική μείωση των επιπέδων αυτής (74 pg/ml, μείωση > 50 %). Στη διάρκεια της επέμβασης αναζητάται και αναγνωρίζεται ο δεξιός άνω παραθυρεοειδής, που είναι φυσιολογικός.

Με βάση τα δεδομένα αυτά θεωρείται επιτυχής η επέμβαση όσον αφορά την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά.

Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.


Μετεγχειρητική πορεία

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή και εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

PTH και Ca το απόγευμα της ημέρας της επέμβασης = 52 pg/ml και 8.7 mg/dl, αντίστοιχα

PTH και Ca την 1η μετεγχειρητική ημέρα = 45 pg/ml και 8.4 mg/dl, αντίστοιχα.

Γιγάντιο κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή

Γιγάντιο κυστικά εκφυλισμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς σε υπερήλικα ασθενή

Υπερηχογραφική εικόνα - αδένωμα παραθυρεοειδούς
Εικόνα κατά την εξέλιξη της επέμβασης - αδένωμα παραθυρεοειδούς

Εικόνα κατά την εξέλιξη της επέμβασης - αδένωμα παραθυρεοειδούς

Χειρουργικό παρασκεύασμα-αδένωμα παραθυρεοειδούς

Χειρουργικό παρασκεύασμα-αδένωμα παραθυρεοειδούς


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #παραθυροειδούς #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός

1 προβολή0 σχόλια