• Γεώργιος Σακοράφας

Λίαν ευμεγέθης καταδυόμενος όζος-υπερήλικας ασθενής–ασφαλής ολική θυρεοειδεκτομή 1 ημέρας νοσηλείας

Ενημερώθηκε: Οκτ 25
Λίαν ευμεγέθης καταδυόμενος όζος σε υπερήλικα ασθενή (86 ετών)– ασφαλής ολική θυρεοειδεκτομή μίας ημέρας νοσηλείας


Η ασθενής ετών 86 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση ευμεγέθους καταδυομένου όζου θυρεοειδούς.


Υπερηχογραφικός έλεγχος

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς και ανομοιογένεια του παρεγχύματος. Σημειώνεται η παρουσία στο δεξιό λοβό λίαν ευμεγέθους οζώδους συμπαγούς ισόηχου συμπλέγματος, με μέτρια διάχυτη αγγείωση, μεγίστης διαμέτρου 70 mm. Ο κάτω πόλος του δεξιού λοβού καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο πίσω από τη δεξιά κλείδα και το στέρνο. Στον ίδιο λοβό συνυπάρχουν και τρία άλλα μικρότερης διαμέτρου οζίδια (9 mm, 12 mm & 14 mm). Στον αριστερό λοβό απεικονίζονται διάσπαρτα συμπαγή ισόηχα/υπόηχα οζίδια διαμέτρου από 5.7 mm έως 11 mm.

Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες ούτε παθολογικά ευρήματα στην ανατομική θέση των παραθυρεοειδών αδένων.


Αξονική τομογραφία

Η ασθενής προσκομίζει αξονική τομογραφία τραχήλου στην οποία περιγράφεται η μεγάλου βαθμού διόγκωση του δεξιού λοβού και η κατάδυσή του στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο, με παρεκτόπιση της τραχείας προς τα αριστερά. Και στην αξονική τομογραφία δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.


Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Η παρακέντηση του κυρίαρχου όζου έδειξε κυτταρολογικά ευρήματα συμβατά με αδενωματώδη όζο θυρεοειδούς (Bethesda II). H ασθενής ήταν ευθυρεοειδική.


Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής και υπό γενική αναισθησία. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Η επέμβαση εξελίχθηκε με σημαντικού βαθμού δυσκολία λόγω σωματότυπου ασθενούς (βραχύς και βαθύς τράχηλος) αλλά και λόγω του λίαν αυξημένου μεγέθους του δεξιού λοβού (κεφαλοουραία διάμετρος 80 mm) και της κατάδυσής του στο πρόσθιο άνω μεσοθωράκιο. Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης οπτική αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά.Μετεγχειρητική πορεία

Η αναισθησία και η επέμβαση έγινε καλά ανεκτή από την ασθενή. Η ανάνηψη εξελίχθηκε χωρίς πρόβλημα.

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή.

Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα, σε καλή γενική κατάσταση.Ιστολογική εξέταση

Εικόνα πολυοζώδους κολλοειδούς βρογχοκήλης. Ο μεγαλύτερος από τους όζους στον δεξιό λοβό (μεγίστης διαμέτρου 7 cm) προσλαμβάνει υπερπλαστικούς χαρακτήρες με εκφυλιστικά φαινόμενα (ίνωση, αποτιτανώσεις).

Στοιχεία κακοήθους εξαλλαγής στο υλικό που στάλθηκε δεν βρέθηκαν.


Σχόλιο

Οι επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών μπορούν πλέον να γίνονται με ασφάλεια και σε υπερήλικες ασθενείς υπό κάποιες όμως προϋποθέσεις, όπως:

  • Λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος ασθενούς

  • Σωστή προεγχειρητική προετοιμασία

  • Ασφαλής εκτέλεση επέμβασης αποφεύγοντας την εμφάνιση επιπλοκών στην περιεγχειρητική περίοδο

  • Εκτέλεση της επέμβασης χωρίς αδικαιολόγητη παράταση της διάρκειας αυτής. Η επέμβαση θα πρέπει να γίνεται σύντομα, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Η ταχύτητα εντούτοις δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος της ασφάλειας του ασθενούς.

Οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να τηρηθούν αν την αντιμετώπιση του υπερήλικα ασθενούς αναλάβει έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς στην ομάδα του οποίου συμμετέχει εξίσου έμπειρος αναισθησιολόγος.


ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ


ΕΙΚΟΝΑ 1

Σχηματική απεικόνιση των ευρημάτων του προεγχειρητικού ελέγχου.


ΕΙΚΟΝΑ 2

Εικόνα από την εξέλιξη του χειρουργείου – κινητοποίηση του δεξιού λοβού με τον λίαν ευμεγέθη καταδυόμενο όζο. Έχει γίνει ήδη ανάσπαση του κάτω πόλου του δεξιού λοβού από το πρόσθιο άνω μεσοθωράκιο.


ΕΙΚΟΝΑ 3

Χειρουργικό παρασκεύασμα


48 προβολές0 σχόλια