• Γεώργιος Σακοράφας

Λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος θυρεοειδούς (occult thyroid cancer)


Παρουσίαση ασθενούς

Λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος ασθενούς.- Η ασθενής, ηλικίας 36 ετών, παρουσιάσθηκε με ευμεγέθη (διάμετρος 5 cm) ψηλαφητή μάζα στην αριστερά πλάγια τραχηλική χώρα.

Ο προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία έδειξε την παρουσία δύο μεγάλων παθολογικών λεμφαδένων στο πλάγιο διαμέρισμα του αριστερού τραχήλου. Δεν απεικονίσθηκαν ύποπτες βλάβες (όζοι) στο θυρεοειδικό παρέγχυμα.

Η κυτταρολογική εξέταση του υλικού παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA) της ψηλαφητής βλάβης έδειξε ευρήματα συμβατά με λεμφαδενική μετάσταση θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς.

Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή και τροποποιημένο ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου αριστερά. Κατά την διάρκεια της επέμβασης δεν διαπιστώνεται εμφανής (μακροσκοπικά) βλάβη (όζος) στο θυρεοειδή αδένα. Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά. Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή. Εξήλθε της κλινικής την 2η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Ιστολογική εξέταση

Στο θυρεοειδή βρέθηκε μία μικροσκοπική εστία (διαμέτρου 2 mm) θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς στον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς, χωρίς διήθηση της κάψας. Η εστία αυτή λόγω πολύ μικρού μεγέθους δεν απεικονίσθηκε στον απεικονιστικό έλεγχο. Το γεγονός αυτό εξηγεί τον όρο λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος θυρεοειδούς. Στο παρασκεύασμα του λεμφαδενικού καθαρισμού βρέθηκαν μεταστάσεις από το θηλώδες καρκίνωμα στους δύο διογκωμένους λεμφαδένες του τραχήλου. Οι υπόλοιποι 30 λεμφαδένες που αφαιρέθηκαν δεν παρουσίαζαν μεταστατική διήθηση από τον καρκίνο.

Μετεγχειρητική αγωγή

Η ασθενής υποβλήθηκε μετεγχειρητικά σε συμπληρωματική (adjuvant) θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RIA, Radioiodine Ablation Therapy [radioiodine uptake, 1 %)) και είναι σε θεραπεία καταστολής.


Λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος θυρεοειδούς (occult thyroid cancer)

Λανθάνων (κρύφιος) καρκίνος θυρεοειδούς


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια