• Γεώργιος Σακοράφας

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – έχει πάντα ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά;


Εισαγωγή  – ορισμός

Ο θηλώδης καρκίνος είναι η συνηθέστερη μορφή κακοήθους νεοπλάσματος θυρεοειδούς. Ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς ορίζεται ως ‘μικροσκοπικός’ όταν η μέγιστή του δ ιάμετρος είναι μικρότερη από 10 mm. Ο ορισμός αυτός έχει πρακτική σημασία, καθώς το μέγεθος του καρκίνου του θυρεοειδούς έχει κλινιική σημασία. Και αυτό γιατί αφενός μεν μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωση της νόσου αφετέρου δε την επιλογή της περαιτέρω θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Πρακτική σημασία

Όπως είναι γνωστό, ο θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει εξαιρετική πρόγνωση και αρκετά ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά. Η συνολική 5ετής επιβίωση υπερβαίνει το 97 %.

Tο μέγεθος του θηλώδους καρκίνου έχει προγνωστική σημασία. Γενικά, οι μικρότεροι σε μέγεθος όζοι έχουν καλύτερη πρόγνωση.

Στο παρελθόν, ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος ήταν συχνά τυχαίο εύρημα στην ιστολογική εξέταση των θυρεοειδών που είχαν αφαιρεθεί για υποτιθέμενη καλοήθη πάθηση (συνηθέστατα πολυοζώδη βρογχοκήλη).

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – ένα πολύ συνηθισμένο κλινικό σενάριο σήμερα

Σήμερα, εντούτοις, η διάγνωση τίθεται όλο και πιο συχνά αρχικά με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η απεικόνιση οζόμορφων βλαβών διαμέτρου λίγων χιλιοστών. Ο έμπειρος ακτινολόγος μπορεί να αναγνωρίσει ύποπτους υπερηχογραφικούς χαρακτήρες ακόμη και στις μικρές αυτές βλάβες. Με βάση τους χαρακτήρες αυτούς μπορεί να γίνει στη συνέχεια παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και κυτταρολογική εξέταση. Έτσι μπορεί να προκύψει η διάγνωση του μικροσκοπικού θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς σε ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή.

Μικροσκοπικός  θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς  και πρόγνωση-έχει πάντα καλοήθη βιολογική συμπεριφορά;

Ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς έχει εξαιρετικά καλή πρόγνωση. Η 10ετής ή ακόμη και η 15ετής επιβίωση  είναι > 99 %.

Εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί μία περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να υπάρχουν λεμφαδενικές ή ακόμη και μακρινές μεταστάσεις (σε ποσοστά έως 30 % και 0.6 %, αντίστοιχα.

Υποτροπή (‘επανεμφάνιση’) του καρκίνου θα εμφανιστεί σε ποσοστό περίπου 3.5 % των ασθενών.

Η θνητότητα, εντούτοις, παραμένει εξαιρετικά μικρή (0.3 %).

Σχόλια

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε αντιμετωπίσει ασθενείς με μικροσκοπικό θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς και λεμφαδενική διασπορά.

Υπήρξε ασθενής στην οποία η διάγνωση τέθηκε αρχικά λόγω λίαν ευμεγέθους λεμφαδενικής μετάστασης (διαμέτρου ~ 4 cm). Η παρακέντηση του λεμφαδένα έδειξε μετάσταση από θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς. Μετά την επέμβαση βρέθηκε ‘λανθάνων’ (‘κρύφιος’) καρκίνος θυρεοειδούς, διαμέτρου 3 mm στο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η πρωτοπαθής αυτή εστία δεν είχε απεικονιστεί προεγχειρητικά.

Συχνά επίσης υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις (βλ. παραπάνω). Συνηθέστατα αυτές αφορούν το κεντρικό διαμέρισμα, ενίοτε όμως και το πλάγιο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει και πάλι τη σημασία του λεπτομερούς ελέγχου των λεμφαδένων όταν γίνεται υπερηχογράφημα θυρεοειδούς.#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #μικροκαρκίνωμα #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #μικροσκοπικό #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

1 προβολή0 σχόλια