• Γεώργιος Σακοράφας

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – βιολογική συμπεριφορά


Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς – εισαγωγή και ορισμός

Ο μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος (Ca) θυρεοειδούς ορίζεται ως το θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς διαμέτρου < 10 mm. Παλιότερα, o μικροσκοπικός θηλώδης Ca αποτελούσε συνήθως τυχαίο εύρημα κατά την ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος μετά θυρεοειδεκτομή. Στις περιπτώσεις αυτές συχνά η θυρεοειδεκτομή γίνονταν για καλοήθη πάθηση (π.χ. βρογχοκήλη, σε ποσοστά έως 15 – 20 %). Σήμερα, εντούτοις, ο μικροσκοπικός θηλώδης Ca θυρεοειδούς ανιχνεύεται όλο και πιο συχνά κατά τον έλεγχο του θυρεοειδούς με υπερήχους υψηλής ευκρίνειας.Η διάγνωση τίθεται συχνά προεγχειρητικά με τη βοήθεια της υπερηχογραφικά κατευθυνόμενης παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration Cytology).

Βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση

Ο μικροσκοπικός θηλώδης Ca θυρεοειδούς έχει γενικά εξαιρετική πρόγνωση και ιδιαίτερα ‘καλοήθη’ βιολογική συμπεριφορά. Η 10ετής ή/και 15ετής επιβίωση υπερβαίνει το 98 – 99 %.

Υπάρχουν εντούτοις και κάποιες (σπάνιες) περιπτώσεις, όπου μπορεί να παρατηρηθεί πιο επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Παράγοντες κινδύνου που μπορεί να συνδυάζονται με μία τέτοια βιολογική συμπεριφορά είναι:

  1. Ηλικία > 45 ετών

  2. Άρρεν φύλο

  3. Αφροαμερικανική προέλευση

  4. Παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων (όχι σπάνιες, σε ποσοστό έως 50 % των ασθενών, συνήθως μικροσκοπικές)

  5. Εξωθυρεοειδική επέκταση

  6. Μακρινές μεταστάσεις

  7. Πολυστιακότητα ή διασπορά της νόσου εντός του θυρεοειδούς

  8. Παρουσία μετάλλαξης BRAF

‘Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου, η πιθανότητα δυσμενούς έκβασης αυξάνεται σημαντικά. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης των παραπάνω παραγόντων κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εξατομικευτεί η περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς, ανάλογα με τα ιδιαίτερά του δεδομένα.


Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς - βιολογική συμπεριφορά

Μικροσκοπικός θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς - βιολογική συμπεριφορά


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

4 προβολές0 σχόλια