• Γεώργιος Σακοράφας

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση


Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς – επιδημιολογία και επιβίωση


Το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς είναι μία σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 – 8 % του συνόλου των καρκίνων του θυρεοειδούς. Παρά ταύτα ευθύνεται για το 13 % των θανάτων από κακοήθεις νεοπλασματικές παθήσεις του θυρεοειδούς. Και αυτό γιατί έχει αφ’ ενός μεν έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με τον πολύ συχνότερο διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (θηλώδη / θυλακιώδη) αφ’ ετέρου δε δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία καταστολής και στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Τα περισσότερα MTC είναι σποραδικά, εντούτοις όμως σε ένα ποσοστό που φθάνει μέχρι και 25 % μπορεί να υποκρύπτεται γενετική βάση (κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα).Το κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα οφείλεται σε μετάλλαξη του RET ογκογονιδίου.


Επιδημιολογικά στοιχεία


Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων (1983 – 2012):

  • Η επίπτωση (‘συχνότητα’) του μυελοειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς αυξήθηκε (από 0.14 σε 0.21 ανά 100.000 πληθυσμού)

  • Η αναλογία των μυελοειδών καρκινωμάτων θυρεοειδούς μικρής διαμέτρου (< 1 cm) υπερδιπλασιάσθηκε στο διάστημα αυτό


Παρά ταύτα, ειδικά οι ασθενείς ηλικίας άνω των 45 ετών συχνά παρουσιάζονται με τοπικά προχωρημένη νόσο (μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες)

Η συνήθης ηλικία στην οποία τίθεται η διάγνωση του σποραδικού μυελοειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς είναι η 5η δεκαετία της ζωής. Αντίθετα, στο κληρονομικό μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς η διάγνωση τίθεται σε πολύ μικρότερη ηλικία (3η ή και 2η δεκαετία της ζωής)Επιβίωση (ανά στάδιο και συνολική)


Η τρέχουσα ειδική της νόσου επιβίωση (5ετής & 10ετής) αναφέρεται παρακάτω (ανάλογα με το στάδιο της νόσου):

5ετής επιβίωση 10ετής επιβίωση

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ NOΣΟΣ 99 % 96 %

ΜΕ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 91 % 77 %

ΜΕ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 51 % 44 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ (ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ) 89 % 81 %