• Γεώργιος Σακοράφας

Μυελοειδές Καρκίνωμα Θυρεοειδούς-Οδοί λεμφαδενικής διασποράς και η κλινική τους σημασία

Το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (Medullary Thyroid Cancer. MTC) έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σύγκριση με το πιο συνηθισμένο διαφοροποιημένο (θηλώδες και θυλακιώδες) καρκίνωμα θυρεοειδούς. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών ( 75 %) υπάρχουν ήδη λεμφαδενικές μεταστάσεις όταν γίνεται η χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική αποτελεί την μόνη δυνητικά θεραπευτική μέθοδο στην αντιμετώπιση του MTC. Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, δεν αρκεί η ολική θυρεοειδεκτομή και πρακτικά σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός του τραχήλου στον ίδιο χρόνο (ταυτόχρονα με την ολική θυρεοειδεκτομή). Η γνώση της οδού λεμφαδενικής διασποράς του MTC έχει τεράστια σημασία για τον χειρουργό ενδοκρινών αδένων, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτύχει ριζική και οριστική χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου στην αρχική επέμβαση. Σε γενικές γραμμές, η οδός λεμφαδενικής διασποράς του MTC είναι ανάλογη με αυτή που παρατηρείται και στο πιο συνηθισμένο διαφοροποιημένο (θηλώδες/θυλακιώδες) καρκίνωμα θυρεοειδούς. Εντούτοις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως το μέγεθος του MTC και η εντόπισή του. Για παράδειγμα, όγκοι που εντοπίζονται στον άνω πόλο του λοβού (των λοβών) του θυρεοειδούς, μπορεί να δώσουν μεταστάσεις απ’ ευθείας στα ανώτερα τμήματα του πλάγιου διαμερίσματος του τραχήλου (επίπεδα/διαμερίσματα ΙΙ ή ΙΙΙ), ενώ τα MTC που εντοπίζονται στο μέσο ή στο κάτω τριτημόριο του λοβού (των λοβών) του θυρεοειδούς μεθίστανται αρχικά κλαστικά στο κεντρικό διαμέρισμα (επίπεδο VI). Στους ασθενείς με MTC στον άνω πόλο παρατηρείται διήθηση των λεμφαδένων του πλαγίου διαμερίσματος ΧΩΡΙΣ διήθηση των λεμφαδένων του κεντρικού διαμερίσματος (skip metastases) σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (~ 25 %). Ο αριθμός των διηθημένων λεμφαδένων στο κεντρικό διαμέρισμα έχει προγνωστική σημασία όσον αφορά την αξιολόγηση της πιθανότητας ύπαρξης μεταστατικής νόσου στα πλάγια διαμερίσματα του τραχήλου, τόσο ομόπλευρα σε σχέση με τον όγκο όσο και ετερόπλευρα (δηλαδή στην ίδια πλευρά του τραχήλου αλλά και στην άλλη, σε σχέση με την εντόπιση του MTC). Σε μία μελέτη που αφορούσε 195 ασθενείς με MTC, η συχνότητα διήθησης των λεμφαδένων στο ομόπλευρο πλάγιο διαμέρισμα του τραχήλου ήταν 10 %, 77 % και 98 % όταν ο αριθμός των διηθημένων λεμφαδένων στο κεντρικό διαμέρισμα της ίδιας πλευράς ήταν 0, 1 – 3 ή ≥ 4. Η συχνότητα διήθησης των λεμφαδένων στο ετερόπλευρο πλάγιο διαμέρισμα του τραχήλου (στην άλλη πλευρά του τραχήλου) ήταν 5 %, 38 % ή 77 % όταν ο αριθμός των διηθημένων λεμφαδένων στο κεντρικό διαμέρισμα ήταν 0, 1 – 9 ή ≥ 10.

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #λεμφαδενικόςκαθαρισμόςτραχήλου #καρκίνωμα #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #μυελοειδέςκαρκίνωμαθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων