• Γεώργιος Σακοράφας

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς & προεγχειρητικός έλεγχος: ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες;
Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς & προεγχειρητικός έλεγχος: ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες;


Το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς έχει περισσότερο επιθετική βιολογική συμπεριφορά σε σχέση με το πολύ συχνότερο διαφοροποιημένο (θηλώδες/θυλακιώδες) καρκίνωμα θυρεοειδούς. Η ίαση της νόσου είναι εφικτή μόνο μετά από μία ριζική χειρουργική επέμβαση στην οποία γίνεται πλήρης εκτομή της νόσου στον τράχηλο (ολική θυρεοειδεκτομή με συναφαίρεση των τυχόν λεμφαδενικών μεταστάσεων). Για την σωστή χειρουργική αντιμετώπιση θα πρέπει ο ασθενής να υποβάλλεται στον κατάλληλο προεγχειρητικό έλεγχο ο οποίος -πέραν του συνήθους προεγχειρητικού ελέγχου - περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:


Καλσιτονίνη και καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA)


Οι προεγχειρητικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν «βασικές τιμές» με τις οποίες συγκρίνονται οι τιμές που παρατηρούνται μετά την χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του ασθενούς. Υψηλότερα επίπεδα παρατηρούνται σε ασθενείς με μεγαλύτερους όγκους. Όσο πιο ψηλά είναι τα επίπεδά τους στο αίμα τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να παρατηρηθεί επάνοδος στα φυσιολογικά μετά την επέμβαση.


Απεικονιστικός έλεγχος


Υπερηχογράφημα


Ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς. Πληροφορίες που αναμένονται από το υπερηχογράφημα είναι:

  • η απεικόνιση του θυρεοειδούς αδένα

  • η λεπτομερής υπερηχογραφική χαρτογράφηση των λεμφαδένων τραχήλου


Περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος


Ενδείκνυται όταν τα προεγχειρητικά επίπεδα καλσιτονίνης στο αίμα είναι > 500 pg/ml. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανή η ύπαρξη μακρινών μεταστάσεων. Βασική εν προκειμένω μέθοδος απεικόνισης για την διάγνωση των μακρινών μεταστάσεων είναι η αξονική/μαγνητική τομογραφία τραχήλου-θώρακα-άνω κοιλίας, όπως και το σπινθηρογράφημα οστών


Γενετικός έλεγχος


Αναζητούνται τυχόν γαμετικές μεταλλάξεις του γονιδίου RET. Και αυτό γιατί κάποιοι ασθενείς που θεωρούνται ότι πάσχουν από ‘σποραδικό’ μυελοειδές καρκίνωμα είναι φορείς γαμετικών RET μεταλλάξεων και έτσι στην πραγματικότητα πάσχουν από την κληρονομική μορφή της νόσου. Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να γίνει είτε προεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά. Αλλά ακόμη και αν γίνει προεγχειρητικά, τα αποτελέσματα σπάνια είναι διαθέσιμα πριν την επέμβαση. Η παρουσία ή απουσία εντούτοις γαμετικής RET μετάλλαξης δεν αλλάζει τον τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης της νόσου.


Ασβέστιο ορού – μετανεφρίνες ορού / μετανεφρίνες-κατεχολαμίνες στα ούρα 24ωρου


Ο έλεγχος αυτός γίνεται για τον αποκλεισμό της ύπαρξης υπερπαραθυρεοειδισμού και φαιοχρωμοκυτώματος, αντίστοιχα. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται σε όλους τους ασθενείς στους οποίους δεν είναι γνωστό το αποτέλεσμα του γενετικού ελέγχου (για γαμετικές RET μεταλλάξεις) ή στους οποίους έχουν ανιχνευθεί οι μεταλλάξεις αυτές. Οι εξετάσεις αυτές δεν ενδείκνυνται όταν ο γενετικός έλεγχος είναι αρνητικός και όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό συνδρόμου MEN2.

96 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων