• Γεώργιος Σακοράφας

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Έγινε ενημέρωση: 13 Μαρ 2021


Εισαγωγή

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)-. Ο καρκίνος θυρεοειδούς σήμερα διαγιγνώσκεται εύκολα προεγχειρητικά με δύο βασικές εξετάσεις: την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και το υπερηχογράφημα. Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς είναι μία σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου σε σχέση με τον πολύ συχνότερο διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς. Αντιστοιχεί στο 5 -8 % του συνόλου των καρκίνων θυρεοειδούς.Χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα καλσιτονίνης ορού (ειδικός νεοπλασματικός δείκτης). Ιδανικά, ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς θα πρέπει να αναγνωρίζεται πριν την θυρεοειδεκτομή. Και αυτό γιατί υπάρχουν διαφορές αυτού με τον διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς όσον αφορά το είδος (έκταση) της επέμβασης. Επίσης διαφέρει η περαιτέρω αγωγή και η πρόγνωση.

Μυελοειδής Καρκίνος Θυρεοειδούς και Παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, fine-needle aspiration)

Σήμερα, η παρακέντηση με λεπτή βελόνη ενός ύποπτου για κακοήθεια όζου θυρεοειδούς γίνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου. Το υλικό της αναρρόφησης αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμες και κάποιες άλλες διαγνωστικές εξετάσεις  στο υλικό που λαμβάνεται με την παρακέντηση.


Κυτταρολογική εξέταση

Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς μπορεί να παρουσιαστεί με μία μεγάλη ποικιλομορφία στην κυτταρολογική εξέταση του υλικού παρακέντησης ενός ύποπτου όζου θυρεοειδούς. Για το λόγο αυτό, δεν είναι σπάνιο να παρατηρηθούν λανθασμένες διαγνώσεις στην κυτταρολογική εξέταση, όπως θυλακιώδες νεόπλασμα, σάρκωμα, πλασματοκύτωμα κλπ.

Η εμπειρία του κυτταρολόγου έχει εν προκειμένου μεγάλη σημασία. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί στη βιβλιογραφία περιγράφονται διάφορα ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας της μεθόδου. Για παράδειγμα, κάποιοι ερευνητές αναφέρουν σωστή διάγνωση σε ποσοστό 82 % των ασθενών και υποψία μυελοειδούς καρκίνου σε ποσοστό 6 % (1). Οι ερευνητές αυτοί αναφέρουν ποσοστό λάθους στο 9 % των ασθενών. Σε μία άλλη μελέτη αναφέρεται ποσοστό επιτυχίας 89 % όσον αφορά τη σωστή διάγνωση του μυελοειδούς καρκίνου με την κυτταρολογική εξέταση στο υλικό της FNA (2). Αντίθετα, σε μία μετα-ανάλυση που περιλάμβανε 15 επιμέρους μελέτες (με συνολικά 641 FNA με πιθανή διάγνωση ‘μυελοειδής καρκίνος θυροειδούς’) η σωστή διάγνωση τέθηκε με την κυτταρολογική εξέταση σε ποσοστό μόλις 56 % (3).

Μέτρηση καλσιτονίνης στο έκπλυμα του υλικού αναρρόφησης

Η καλσιτονίνη είναι ένας νεοπλασματικός δείκτης ειδικός για τον μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς. Η μέτρηση της καλσιτονίνης στο έκπλυμα του υλικού αναρρόφησης είναι μία επιπλέον εξέταση που μπορεί να αυξήσει τη διαγνωστική ακρίβεια της FNA.

Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί διάφορα επίπεδα καλσιτονίνης στο έκπλυμα της FNA για τη διάγνωση του μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς (threshold values, 7.5 – 67 pg/ml). Σε σύγκριση με την κυτταρολογική εξέταση, της οποίας η ευαισθησία ήταν 59 % για τη διάγνωση του μυελοειδούς καρκίνου στην FNA, η μέτρηση της καλσιτονίνης στο έκπλυμα της FNA είχε ευαισθησία 100 %. Όταν χρησιμοποιούνταν σαν όριο για τη διάγνωση του μυελοειδούς καρκίνου επίπεδα ≥ 40 pg/ml (καλσιτονίνης), η διαγνωστική ακρίβεια έφθασε το 100 % (4).

Ανοσοϊστοχημική μελέτη στο υλικό της παρακέντησης (FNA)

Στο υλικό της παρακέντησης για καλσιτονίνης μπορεί να γίνει ανοσοϊστοχημική μελέτη για έκφραση καλσιτονίνης, καρκινοεμβρυικού αντιγόνου (CEA) και χρωμογρανίνης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η διαγνωστική ακρίβεια της κυτταρολογικής εξέτασης μετά από FNA (4).

H μέτρηση της καλσιτονίνης στο έκπλυμα του υλικού αναρρόφησης και η ανοσοϊστοχημική μελέτη μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιπτώσεις όπου η κυτταρολογική εξέταση είναι μη διαγνωστική, δημιουργώντας όμως υπόνοια για τη διάγνωση του μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς.

1.Acta Cytol 49:477 2.Diagn Cytopathol 22:351 3.Clin Endocrinol (Oxf) 82:280 4.Clin Endocrinol (Oxf) 80:135


Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς και παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA)


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων