• Γεώργιος Σακοράφας

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόγνωση


Εισαγωγή

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόγνωση.. Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί μία σπανιότερη μορφή καρκίνου θυρεοειδούς (~ 7 %) σε σχέση με τον πολύ πιο συχνό διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (~ 90 %).

Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς αναπτύσσεται από τα λεγόμενα C-κύτταρα, γνωστά επίσης και ως παραθυλακιώδη, λόγω της θέσης τους μεταξύ των θυλακίων του θυρεοειδούς.

Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς συνοδεύεται από σημαντικά μεγαλύτερη νοσηρότητα και δυνητική θνητότητα (σε προχωρημένα στάδια της νόσου).

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες

 1. Ηλικία > 55 ετών

 2. Άρρεν φύλο

 3. Μακρινές μεταστάσεις όταν τίθεται η διάγνωση

 4. Λεμφαδενικές μεταστάσεις στα πλάγια διαμερίσματα του τραχήλου

 5. Εμφανής (μακροσκοπικά) εξωθυρεοειδική επέκταση

 6. Μέγεθος όγκου T 3 – T4 (> 4 cm με ή χωρίς εξωθυρεοειδική επέκταση, ή οποιοδήποτε μέγεθος με μακροσκοπική εξωθυρεοειδική επέκταση [μικρού ή μεγάλου βαθμού])

 7. Αυξημένα μετεγχειρητικά επίπεδα καλσιτονίνης και καρκινοεμβρυικού αντιγόνου

Οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται με:

 1. μικρότερη συνολική επιβίωση

 2. μικρότερη επιβίωση ελεύθερη νόσου

 3. αυξημένη πιθανότητα τοπικής υποτροπής ή μακρινής μετάστασης

Με άλλα λόγια, οι βασικοί δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες είναι:

 1. Το νεοπλασματικό “φορτίο” της νόσου κατά την αρχική επέμβαση, όπως αυτό αποτυπώνεται στην μακροσκοπική εξωθυρεοειδική επέκταση, τις μεταστάσεις στους πλάγιους τραχηλικούς λεμφαδένες και τις μακρινές μεταστάσεις)

 2. Η ατελής βιοχημική απάντηση στην επέμβαση, δηλαδή διατήρηση σε αυξημένα επίπεδα της καλσιτονίνης και του καρκινοεμβρυικού αντιγόνου μετά την επέμβαση

Mayo Clinic, 1995 – 2015 Thyroid 27 Oct 2020 https://doi.org/10.1089/thy.2020.0167


Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς - Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόγνωση

Μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς - Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόγνωση


#χειρουργόςθυροειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια