• Γεώργιος Σακοράφας

‘Οζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα (thyroid incidentaloma) – Έχει σημασία η μέθοδος ανίχνευσή


Εισαγωγή

Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα στην απεικόνιση (thyroid incidentaloma).-Η σύγχρονη απεικόνιση χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα για την διερεύνηση διαφόρων παθήσεων, άσχετων με τον θυρεοειδή.

Το υπερηχογράφημα (US), η αξονική και η μαγνητική τομογραφία (CT / MRI) και -σπανιότερα- η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) αποτελούν βασικές απεικονιστικές εξετάσεις, κατά σειρά συχνότητας στη χρήση τους.

Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πολλές περιπτώσεις, όπως έλεγχος καρωτίδων, διάγνωση – παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών κλπ.

Παρά το ότι συχνά γίνονται για άλλο λόγο, με τις παραπάνω απεικονιστικές εξετάσεις μπορεί να ανιχνευθεί ένας όζος θυρεοειδους ή και περισσότεροι. Το εύρημα αυτό είναι τυχαίο (incidental) (thyroid incidentalomas), αλλά δεν μπορεί να αγνοηθεί. Συνήθως ακολουθεί περαιτέρω διερεύνηση του ασθενούς.

Όζος θυρεοειδούς – Ιδιαιτερότητες της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων σε σχέση με τις μεθόδους ‘ανατομικής’ απεικόνισης

Οι σύγχρονες αυτές απεικονιστικές μέθοδοι βασίζονται σε διαφορετικές αρχές για την πραγματοποίησή τους.

Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες (US, CT/MRI) προσφέρουν πληροφορίες όσον αφορά τους ανατομικούς χαρακτήρες του όζου, του θυρεοειδούς, των τραχηλικών λεμφαδένων και των παρακειμένων ιστών.

Αντίθετα, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων αποτελεί μία ‘λειτουργική’ απεικόνιση. Συγκεκριμένα, χορηγείται μία ουσία σεσημασμένη με ραδιενεργό φθόριο (F-18) (φλουοροδεοξυγλυκόζη, FDG).Η ουσία αυτή συγκεντρώνεται περισσότερο σε ιστούς που είναι μεταβολικά πιο ‘δραστήριοι’ (ενεργοί) σε σχέση με τους υγιείς. Τέτοιοι ιστοί είναι οι καρκινικοί. Στους ιστούς αυτούς ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των κυττάρων είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τους υγιείς ιστούς. Σε αυτό ακριβώς οφείλεται και η πλέον έντονη μεταβολική τους δραστηριότητα, που ανιχνεύεται με την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ‘λειτουργική χαρτογράφηση’-απεικόνιση των ιστών αυτών.

Σήμερα, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων συνήθως συνδυάζεται με την αξονική τομογραφία (ΡΕΤ/CT).Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μία ‘υβριδική’ (συνδυασμένη λειτουργική + ανατομική) απεικόνιση.

Σημασία στην πράξη

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η ανίχνευση όζου θυρεοειδούς στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων σημαίνει ότι ο όζος αυτός είναι μεταβολικά περισσότερο ενεργός σε σύγκριση με τους υγιείς παρακείμενους ιστούς. Το εύρημα αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη υποψία για την ύπαρξη υποκείμενου καρκίνου στον όζο του θυρεοειδούς.

Πρακτικά, η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος σε έναν όζο που ανακαλύπτεται με υπερηχογράφημα ή αξονική/μαγνητική τομογραφία κυμαίνεται περί το 5 – 8 %. Αντίθετα, η πιθανότητα αυτή για τους όζους που ανακαλύπτονται με την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων ανέρχεται σε 30 – 35 %.

Για τους παραπάνω λόγους, οι όζοι θυρεοειδούς που ανακαλύπτονται σαν τυχαίο εύρημα στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται περισσότερο επιθετικά τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά, έχοντας κατά νου την αυξημένη πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος.


Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα (thyroid incidentaloma)

Όζος θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα (thyroid incidentaloma)


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια