• Γεώργιος Σακοράφας

Ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη (‘γιγάντια’) τοξική βρογχοκήληΟλική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή με λίαν ευμεγέθη (‘γιγάντια’) τοξική βρογχοκήλη


Ο ασθενής ετών 56 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση λίαν ευμεγέθους (‘γιγάντιας’) τοξικής βρογχοκήλης (υπό αγωγή με unimazole).


Υπερηχογραφικά ευρήματα

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα και κυρίως του δεξιού λοβού. Ο δεξιός λοβός φθάνει στο ύψος του υοειδούς οστού, ενώ ο κάτω πόλος του παρουσιάζει κατάδυση στην θωρακική κοιλότητα μέχρι το ύψος των υποκλείδιων αγγείων. Υπάρχουν διάσπαρτοι πολλαπλοί όζοι σε αμφότερους τους λοβούς που καταλαμβάνουν το 90 % και πλέον του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Όλοι οι όζοι αυτοί παρουσιάζουν καλοήθεις ηχομορφολογικούς χαρακτήρες (υπερπλαστικοί όζοι). Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.


Ευρήματα στην αξονική τομογραφία

Ο ασθενής προσκομίζει αξονική τομογραφία στην οποία απεικονίζεται λίαν ευμεγέθης πολυοζώδης βρογχοκήλη που προβάλλει στην θωρακική είσοδο. Η μεγίστη κεφαλοουραία διάμετρος είναι 12 cm ενώ οι εγκάρσιες διαστάσεις είναι 12 cm x 6 cm. Παρεκτοπίζει την λαρυγγική μοίρα του φάρυγγα και την τραχεία προς τα αριστερά.

Ο ασθενής ήταν ευθυρεοειδικός (υπό αγωγή με unimazole).


Χειρουργική επέμβαση

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλου βαθμού διόγκωση του θυρεοειδούς και κυρίως του δεξιού λοβού.

Η επέμβαση εξελίχθηκε με πολύ μεγάλη δυσκολία κυρίως λόγω του λίαν αυξημένου μεγέθους των δύο λοβών και κυρίως του δεξιού. Δυσκολία δημιουργεί και η πολύ μεγάλη αγγείωση / αιμάτωση (αναμενόμενο εύρημα λόγω υπερθυρεοειδισμού).

Η επέμβαση εξελίχθηκε με τις σημαντικές δυσκολίες που περιγράφηκαν, ολοκληρώθηκε όμως ομαλά και έγινε καλά ανεκτή από τον ασθενή. Η ανάνηψη εξελίχθηκε χωρίς πρόβλημα.

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή. Προγραμματίζεται για εξιτήριο την 1η μετεγχειρητική ημέρα.


ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ


ΕΙΚΟΝΑ 1

Ο ασθενής επί της χειρουργικής κλίνης πριν την έναρξη της επέμβασης. Είναι εμφανής η μεγάλου βαθμού διόγκωση του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς (κίτρινο βέλος), η οποία επισημαίνεται και στην αξονική τομογραφία τραχήλου (κίτρινο βέλος)


ΕΙΚΟΝΑ 2

Ο δεξιός λοβός (κίτρινο βέλος) παρουσιάζει σημαντικού βαθμού διόγκωση και φθάνει μέχρι και το ύψος του υοειδούς οστού (άσπρο βέλος)


ΕΙΚΟΝΑ 3

Απεικόνιση στην αξονική τομογραφία της πολύ μεγάλου βαθμού διόγκωσης κυρίως του δεξιού λοβού που απωθεί την τραχεία και τον λάρυγγα προς τα αριστερά.


ΕΙΚΟΝΑ 4

Σχηματική αναπαράσταση των υπερηχογραφικών ευρημάτων. Ο κάτω πόλος κυρίως του δεξιού λοβού φθάνει μέχρι το ύψος των υποκλείδιων αγγείων καταδυόμενος στην είσοδο της θωρακικής κοιλότητας


ΕΙΚΟΝΑ 5

Χειρουργικό παρασκεύασμα. Κεφαλοουραία διάμετρος δεξιού λοβού 12 cm, αριστερού λοβού 8 cm. Παρατηρείστε τους λίαν ευμεγέθεις αγγειακούς κλάδους των θυρεοειδικών αγγείων (κίτρινο βέλος)


ΕΙΚΟΝΑ 6

Η χειρουργική ομάδα στο τέλος της επέμβασης (Ιωάννα Στρανομίτη, Δημήτρης Τσιρώνης, Σταύρος και Μαρία)