• Γεώργιος Σακοράφας

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου θυρεοειδούς


Εισαγωγή

Ο καρκίνος θυρεοειδούς είναι η συνηθέστερη μορφή καρκίνου ενδοκρινών αδένων. Η αύξηση της συχνότητάς του τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της συχνότητας κάθε άλλης μορφής καρκίνου. Η γνώση των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να εμπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου θυρεοειδούς έχει μεγάλη σημασία. Θεωρητικά, ο έλεγχος των παραγόντων αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της συχνότητας του καρκίνου θυρεοειδούς.

Παράγοντες κινδύνου


Έκθεση σε ακτινοβολία

Η έκθεση σε ακτινοβολία κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία είναι ο πλέον σαφής παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη τόσο καλοήθων όσο και κακοήθων όζων θυρεοειδούς.

Πιθανή προέλευση της ακτινοβολίας στις περιπτώσεις αυτές είναι:

 1. η χορήγησή της για θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. για την αντιμετώπιση κακοηθειών στα παιδιά). Η χρήση ακτινοβολίας για τη θεραπεία καλοήθων παθήσεων του τραχήλου (κυρίως σε παιδιά) ήταν μία τακτική που εφαρμόζονταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60, έχει όμως εγκαταλειφθεί από τότε καθώς έγινε αντιληπτό ότι έχει καρκινογόνο δράση επί του θυρεοειδούς.

 2. η έκθεση σε ακτινοβολία μετά από χρήση πυρηνικών όπλων (π.χ. στο Νagasaki και στη Hiroshima στην Ιαπωνία στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου)

 3. μετά από ατυχήματα σε πυρηνικά εργοστάσια (π.χ. Τσερνομπυλ).


Οικογενειακό ιστορικό

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς αυξάνεται όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό:

 1. καρκίνου θυρεοειδούς σε δύο ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού

 2. κληρονομικού συνδρόμου που περιλαμβάνει σαν επι μέρους εκδήλωση τον καρκίνο θυρεοειδούς.Παραδείγματα τέτοιων οικογενειακών συνδρόμων είναι:

 3. οικογενής πολυποδίαση

 4. σύμπλεγμα Carney

 5. σύνδρομο ΜΕΝ2

 6. σύνδρομο Werner

 7. σύνδρομο Cowden κλπ

Υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία ότι στους συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενούς με καρκίνο θυρεοειδούς ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς είναι 10πλάσιος σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος καρκίνου θυρεοειδούς είναι αυξημένος κατά 3.2 φορές για το παιδί ενός ασθενούς με καρκίνο θυρεοειδούς και κατά 6 έως 11 φορές για τον αδελφό / -ή ασθενούς με καρκίνο θυρεοειδούς (**).

Άλλοι λιγότερο σαφείς παράγοντες κινδύνου (ο ρόλος τους παραμένει σχετικά ασαφής)

 1. Περιβαλλοντικοί παράγοντες / έκθεση σε διάφορους βλαπτικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας

 2. Χρόνια ηπατίτιδα C

 3. Αυξημένος αριθμός κυήσεων και μεγάλη ηλικία στην πρώτη κύηση


Καρκίνος θυρεοειδούς - παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή του

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

2 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων